18.10.2020

Talış Milli Hərəkatı Gəncədə baş vermiş bombardman hadisəni pisləyir və cinayət hesab edir

Talış Milli Hərəkatının, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin,
 Beynəlxalq təşkilatlara, cənubi Qafqazın taleyinə, Regionun gələcək normal, insani yaşayışının təminatına maraqlı olan bütün tərəflərə
                                 M Ü R A C İ Ə T:
Uzun illərdən bəri dondurulmuş, qısa müddətlərdə və insan təlafəti ilə sonuclanan atəşkəs pozuntuları, ötən sentyabr ayının 27-dən