19.11.2020

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident  F ə r m a n ı:

 Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Dövlət idarəçiliyi formalaşdırılması prossesi daima  davam edir və bunu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesinin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir Dövlət idarəçiliyində Mahalda iqtisadi quruculuğun onun inkişafının icrasına nəzəri nəzarətin təşkilinin qurulmasının vacibliyini əsas tutaraq, 
                     Q Ə R A R A   A L I R A M :