20.11.2020

Niyə biz öz hüquqlarımızı tələb edəndə ...

Niyə biz, talışların dövlət konstitusiya hüquqlarını tələb edəndə, bizə "qardaş" deyənlər bunu belə qısqanclıqla qarşılayırlar? 
Məyər biz öz hüququmuzu tələb edəndə, kiminsə hüququnu pozuruq? 
Elə alınır ki, heç kim hakimiyyətdən heçnə tələb etməməlidir, kefləri necə
153 0 Sİyasət
20.11.2020

Madam ki ,"Talışlar oyaqdır, Qarabağa dayaqdır" öz Milli-Mədəni haqları bərpası naminə çalışsınlar

Müharibə vaxtı "talışlar oyaqdır, Qarabağa dayaqdır" şüarı hər yanı bürümüşdü. Madam ki, oyanmışlar, onları yatmağa qoymamalıyıq. Qoy bir az da öz milli-mədəni haqlarının bərpası naminə çalışsınlar. Bax, onda 
146 0 Sİyasət
20.11.2020

Im sor Tolışi xəlqi ve yolə navadə şəkəson ginij kardije Xıdo  həmə rəhmət bıkə !!!

Çəmə Kahin Boli bə rəhmət çəvədə ruji bə ğərar oməbimon ki, omə Əynə (Cımmə) şəvi Rəhməttiqi bə yod dənəmon, ehsan bıdəmon!
Soxə sərt karantini əmon nıdoşe!
Peş Fəxrəddin Boli bə rəhmət şe bə ğərar omimon ki, əvoni dıynən ico Yad bıkəmon!
Imruj çəmə tolışə boliondə 4-5 kəs( kali dustonən vacibə koşon beşe, ome nızınin) bə çəmə kə bəmı peqıniye oməbin, bəmı səsəloməti, təsəlli be qoroş!
160 0 Taliys