26.11.2020

26 noyabr 1991-ci il, ilk DÖVLƏT ÇEVRİLİŞİ!

Azərbaycan SSR-nin sonuncu Ali Soveti (parlamenti) 1990-cı ilin sentyabrında seçildi. O vaxtın 3 milyon 500 min seçicisinin hər 10 min nəfəri, bu qanunverici orqana 1 özünün nümayəndəsini (deputatını, vəkilini) seçdi,-cəmi 350 nəfər…
!991-ci ilin avqust ayının 30-da Ölkə prezidenti Azərbaycanın müstəqilliyi barədə bəyamnamə imzaladı, amma… qismən uzaqdan olan məlun