29.12.2020

Azərbaycan hökuməti Talış xalqının hüquq və istəklərini təmin etməlidir

Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət Azərbaycanda yaşayan xalqların mağarlarına və heç bir istəyinin təmin edilməsinə yönəlməyib. Tam əksinə olaraq, bir çox xalqların yox olmasına və Türkləşdirmə proqramını həyata keçirməyə yüksək səviyyədə çalışırlar.
Azərbaycanda olan yüzdən çox xalqların adının çəkilməməsini, heç bir adət ənənəsini televiziyada işıqlandırmağa, xalqların haqqında danışmağa və verilişlərin hazırlanmasına imkan yaradılmamasıda faktdır.