02.01.2021

CİSMİ TALIŞ,RUHU TALIŞ DOĞULDUM

CİSMİ TALIŞ,RUHU TALIŞ DOĞULDUM

Bu şeiri həbsxanada vəfat etmiş,Novruzəli Məmmədov,Fəxrəddin Əboszoədə və həbsdə yatmış Hilal Məmmədov kimi alimlərimizə ittihaf edirəm.