08.01.2021

Azərbaycanda ətin qiymətinin 15 manata qaldırılması ilə bağlı AÇIQLAMA

"Yəni yanacağın qiyməti məhsulun istehsalında onun maya dəyərində nə qədər yer alırsa, o dövlət tərəfindən kompensasiya ediləcəkdir.

Amma bununla yanaşı tarladan süfrəyə qədər çatdırılmasında yanacağın qiymətindəki artrımıla bağlı cüzi qiymət fərqi yarana və bu da daşınma xərcləri ilə bağlı ola bilər.

Amma kəskin qiymət artımı olmamalıdır. Ətin və kartofun qiymətində kəskin

08.01.2021

Vo ( Sırəynə hekoye)

Hələ 13-14 sinım hıstbe, dıştə bibzoə, dı Mələ ( Mərhəməti) vey hənək əkeymon, tojə-tojə məktəbədə, di qolibədə sırəynə səhnəcikon nuşo ədeymon.Çəmə ko, vıte-sırebe. Ruji məsıme Mələ lınq arşiə, bardəşone bə rəyon nəxoşxonə. Rə şim çı bibimon key, bibi qəpış jeki, çəmə dı Mordobə məhləku davardə də, əyo dı ləpeti maftul okırniədə, maftul çı ləpetiku rəxə, omə qınyə bə Mələ lınqi, çey qıle lınq arşiə. Bibi vıtışe, ısə çey lınqışon bə qıpsışon qəte ,bə se-ço ruj bome bəkə.