04.02.2021

Talış Milli Hərəkatının, Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir hökumətinin Azərbaycan Respublikasında Dövlət faşizminə qəti etiraz

Daxili demokratik-insanpərvər ictimaiyyətin(varlığına ciddi şübhələr var!) Azərbaycan Respublikasında yaşayan millətlərə münasibətlərdə, pantürkist-faşist münasibət Dövlət siyasəti səviyyəsinə qalxmasının artıq, ötən ilin sentyabr-noyabr aylarında, ay yarımlıq müharibədən sonra, pik dövrünə start verilmişdir. Hər hansı bir millətin, indiki halda Talış xalqının övladlarının, təhsil aldıqları universitet təhsil müəssisəsində,