20.02.2021

Muhacir Hukuməti nomo şıməni de beynəlxəlqə İnə Zıvoni ruji təbrik kardə!

Dorod bə şımə, xosə, ğurbinə tolışon!
Çı Tolışon Muhacir Hukuməti nomo şıməni de beynəlxəlqə İnə Zıvoni ruji təbrik kardəm! Bə şımə həm səloməti, həmən dılisoxti çəmə İnə Zıvoni jie orzu kardəm!
Dınyo bəşəriyyət 22 sore İnə Zıvoni Ruji ğeyd kardə. In id 1999-inə sori çı UNESKO tərəfo ğabul bə, çəy məğsəd dınyo xəlqon zıvonon jimonədə haşteye.1952-inə sori Pakistani keşvərədə benqalon boştə İnə zıvoni qorış səpo əştin, hukməti bəvon zorış nişo karde, mardəkəson bin! 
20.02.2021

Talış Muğan Muxtar Respublikası Vitse Prezidentinin, TMMR-nın Mühacir hökümətinin Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətindən Talış dili ilə

Hörmətli Ağalar və Xanımlar!
Müasir dünya 22 ildir ki, hər il fevral ayının 21-də, UNESCO tərəfindən elan edilmiş, ANA dili günü qeyd edir. Yaranması və unudulan ana dillərinin xatırlanmasında cəfalı təşəbbüskar olan Benqal xalqına minnətdarlığımızı bildirməklə dillərinin yaşamı naminə şəhid olan tələbələri boyük hörmətlə yad etməklə, onlara dərin rəhmət diləyirik.