01.03.2021

Müstəqil Azərbaycanın ilk bayrağı Talışda dalğalandı....

Azərbaycan deyilən məmləkətdə hakimiyyət başına keçən qruplar ölkədə faktiki türk diktaturasını formalaşdırdı."Türklər dominant xalqdır" düşüncəsi ilə ölkənin bütün tarixini, mədəniyyətini türk adına yazdılar.Türk aid olanları da olmayanları da "fövqəlmillət" türkə caladılar.Hələ bu azmış kimi dünyanın dörd yanından türk əqrəbalarını da ümumi evimizə-Azrbaycanımıza sırtıq gəlinlər kimi doluşdurdular.
122 0