08.03.2021

Azərbaycan hökuməti Talışları öz vətəndaşı kimi sayırmı?

   Bəli, bir çox milli, irqi və mədəni problemlərin həllində illərdir israrla etdiyimiz müraciətlərin, təklif və təkidlərin heç birinə məhəl qoyulmur və bir çox seçilib sayılan təşkilat və orqanların təkidinə rəğmən hələ də heç bir reaksiya verilməyib və verilmir. Buna görə də belə bir biveclik Talış xalqını “yoxluq” bunalımının tam içində girdaba sürükləyir. Və bu “yoxluq” bunalımı onların bir xalq kimi sanki heç bir zaman olmamış yaxudda hər zaman bu var olan mühitin və ya sistemin bir parçası kimi