13.03.2021

Talış-Muğan Iqtisadi Rayonunun iqtisadi qalxınma və inkişafı haqqında...

Talış Muğan iqtisadi rayonu (Lənkəran iqtisadi rayonu) həm coğrafi mühit baxımından, həm də torpaqlarının zənginliyi baxımından geostratejik mövqeydə yerləşir.  Bu baxımdan regionda həm siyasi, həm iqtisadi, həm də strateji baхımdan böyük əhəmiyyət daşıyır.