27.03.2021

Bakının türk yurdu, bakılıların türkəsilli olduğu iddia edilir

■ Görkəmli tarixçimiz Sara xanım Aşurbəyli yazır: “Mardların yaşadığı yeri bildirən Mərdəkan, türklərin məskənini bildirən Türkan, kürdlərin yaşayış yerini bildirən Kürdəxanı etnonimləri açıq-aydın istər mardların, istərsə də türklərin və kürdlərin yarımadanın özgə tayfalara mənsub əhalisi olduğunu və həmin tayfaların Abşeron ərazisində etnik azlıq təşkil etdiyini göstərir.“ (“Bakı şəhərinin tarixi: Orta əsrlər dövrü”, Sara Aşurbəyli. Səh.29. Bakı-2006)
▪︎Heç şübhəsiz, -Sara xanım Aşurbəylinin də təsdiqlədiyi kimi- türklər nəinki Bakıda, ümumiyyətlə Abşeron yarımadasında etnik azlıqdırlar.
26.03.2021

Talış Milli Hərəkatın proqnozları bir-bir çıxır

Qarabağda dövlət dili Rus dili olması xəbəri dünən yəni 25.03.2021 ci il tarixdə yayılması gözlənilən bir xəbər idi . Biz hələ ikinci Qarabağ döyüşlərindən qabağda demişdik ,ölkəni federativ sistemi yaratmaq lazımdır ki , ərazi bütövlüyü qoruya biləsən və bütün xalqları öz ətrafında birləşdirəsən . Ancaq nə baş verdi ? Talış Milli Hərəkat olaraq bizləri təhqir edib , separatçı damqası vurularaq , guya ölkəni bölürük , Ermənilərə işləməknən gunahlandırdılar . Xəzər tv , Real tv Mirşahin Biz Talışlar haqqında verilişlər hazırladılar . Öz aləmində guya bizlər xain kimi göstərməknən , ölkədə insanları aldada bildilər , amma reallığı indi göz qabağındadır .