11.05.2021

Sovetlər dönəmindəki yaşayışımız və indi yaşayışımız.

Mən Azərbaycanın Talış bölgəsindən olduğum üçün, o bölgə haqqında SSRİ zamanı və müstəqillik dövründən bu günədək olan, əhalinin yaşaması və inkişafımıza nəzər yetirmək istərdim.
Sovet höküməti dövrü Talış bölgəsində qurulan zavodların, kambinatların, şəhərlərdə və kəndlərdə tikdiyi böyük binalardan ibarət məktəblərin, uşaq baxçalarının, klubların(mədəniyyət mərkəzlərinin) Tibb məntəqələrinin, kassaların (bank) və başqa idarələrin sayı hesabı yoxidi. Əhali üçün iş yerləri əl çatan idi, hamı işləyirdi əmək haqqı alırdı və dolanırdı.