13.06.2021

Qosıvoron (Qosıvorlar) kimlərdir?

Qosıvıron - bir adları da neqopeyənışton, (öküzə minənlər) əsasən Lerikin Barzavu kəndində yaşayırlar, qismən Lerikin Kıncıvo kəndində, Lənkəranda, Masallıda, Bakıda, Sumqayıtda məskunlaşıblar. qədim tarixə malik böyük nəsildir, Babəkin dövründə rəhbərləri Əmrast olub və Babək ordusunun bir cinahını təşkil ediblər, döyüşə öküzün üstündə gedirmişlər, ona görə də Qosıvor - qara
13.06.2021

İngilis missioneri Rengels Talış xanlığı haqqında (bu məktub 1810-cu ildə yazılmışdır)

Talış krallığı digər Persia krallığları içində ən qüdrətlisi, xeyli inkşaf etmişi, müstəqil və heç Persiyaya da tabe olmayan bir dövlətdir.
İndi krallığın başçısı Mirmustafadır. Mirmustafa Talışda böyük kral olmuş Siyo Əli xanın oğludur. Kral Siyo Əli xan bu dövlətin əsasını qoyub. Onu Rus İmperatoru Petrla eyni göstərmək olar. O Talışda müxtəlif islahatlar keçirmiş, yeni paytaxt salmış və s. inkşaf yolunda bir sıra işlər görmüşdür. Talışlar onu "Böyük" adlandırırdılar. Onun haqqında müxtəlif dini rəvayətlər mövcuddur. O həmdə dini rəhbər idi.

Rusiya Siyasət Arxivi.

108 0 Sİyasət