16.06.2021

Azərbayacan Respublikası vətəndaşalarına, Demokratik beynəlxalq ictimaiyyətinə, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınılan ər

Analar, bacılar, qardaşlar, əziz həmvətənlər, dəyərli İnsanlar!
12 may 1994-cü il tarixində bağlanan, Azərbaycan Respublikası üçün alçaldıcı atəşkəs barədə Protokol vasitəsi ilə tərəf kimi qəbul edilən Dağlıq Qarabağ Respublikasının və Ermənistan Respublikasının qonşu olkəyə, AR-na təcavüzünün nəticələri uzun müddətə rəsmiləşdirildi. Bu, nəticə etibarı ilə AR-nın hazırkı hakimiyyət
122 0 Sİyasət