09.08.2021

9 Avqust: Yerli Xalqlar Günü / BMT Beynəlxalq Yerli Xalqlar Günü Yerli Xalqlar Günü 1994 -cü ildən mövcuddur. Dünyada təxminən 370 milyon in

9 Avqust: Yerli Xalqlar Günü / BMT Beynəlxalq Yerli Xalqlar Günü
Yerli Xalqlar Günü 1994 -cü ildən mövcuddur. Dünyada təxminən 370 milyon insan yerli xalqlara mənsubdur. 2021 devizi: “Heç kəsi geridə qoymayın. Yerli xalqlar və yeni bir sosial müqavilə çağırışı“
1993 -cü ildə BMT bunu Beynəlxalq Yerli Xalqlar İli elan etdi. ilk dəfə 13 sentyabr 2007 -ci ildə BMT tərəfindən qərar verildi və bundan sonra bir neçə dəfə təsdiq edildi: BMT -nin qərarları: A / RES / 48/163, A / RES / 49/214, A / RES / 59/174.
Xalqlar bölgədən bölgəyə və ölkədən ölkəyə fərqlənir , onlarin milli və regional əhəmiyyətə malikliyi , özünemexsus  xüsusiyyətləri və müxtəlif tarixi və mədəni kökləri nəzərə alınmalıdır.
 
09.08.2021

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ТММР О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ТММР В СОСТАВЕ АЗАРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Продолжая исторические и государственнические традиции древнейших государств – Манны, Мады (Мидии) и Атропатены, существовавших на территории Талыша, а также Талышского ханства, присоединившегося к Российской империи в начале ХIХ в., Муганской Советской республики 1919 г.;
Учитывая возникновение глубоких противоречий между народами, тысячилетиями проживающими на азербайджанской