19.08.2021

Tolış Mığon Muxtar Respublika prezidenti dəqiş be səbinə İroni tolışon munasibət

Az ıştə iyən İronı Tolışon tərəfiku şımə 40 sor Tolışi həxədə fidokorəti hurmət noydəm iyən təşəkkur kardəm. Iştı jimon ve ğıymətinə jimon be ki 30 sor umiy ço ruşnəti Tolışon iyən Tolışıstoni dıldə ginbıe nıhaştışe.  
Bə ləhzədə ki şımə 1993-minə sorədə çı Tolış-Muğan