23.08.2021

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin     Fərmanı

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Hökümətinin formalaşdırılması prossesi davam edir və bunu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir hökümətinin Sər vəziri, əğəye Rəhim Mirzəyevin təqdimatına əsaslanaraq,
                                Q Ə R A R A   A L I R A M : 
23.08.2021

Tolışi - Mığoni Muxtarə Respublika Prezidenti     O v a r d e m o n:

Ve ğurbinə Tolışon! Imrujnə ruj, 23.08 - nə tarix tolışi jimonədə de siyo hərfon nıvıştə bıə ve qılə qonə ruje. Jıqo tuməbırəti (qenosidi) holon bo Tolışə mərdumi iminə bəjən bıə ni. Jıqo bədsulukəti de çəmə mərdumi heji bıə. Dınyo har tonədə, har qılə mərdum bo ıştə səbəsojəti,ozodəti bə dast vardeyro həşedən, canq kardedən, bo ıştə dəvlət, keşvər soxtedən.Tolışonən bənəy həmə dınyo mərdumon bı roədə hejo həşən, Xıdo bəvon doə ım koy riyəsə hımıcımışon kardə. 1918 - nə sori ıştə dəvlətmədorətişon bərpo kardışone. Mande de həftoği vote bəbe ki, jıqo hol ve dənıkəşəy. Bəvədə Mığoni Soveti