02.09.2021

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Azərbaycan Respublikası Baş prokurorluğuna, A

Azərbaycan Respublikasının Dövlət idarəçiliyi, artıq müasir texnologiyaya malik, lakin orta əsrlərin feodal düşüncəsinə sahiblənmişlərin tam ixtiyarında olmasını hamı, lap hakim tayfanın özü də fərqindədir, anlayır və o tərzə də  uyğunlaşmaya ölkə vətəndaşı sayilanları  zorən vadar edir.                                                                                                                                                                                 Bir feodal ailəsinin mülkünə, malikanəsinə çevrilmiş Azərbaycanda dərəbəyliklər və əsasən də, sahibsiz, dayaq və arxasız Talış mahalında baş verən özbaşınalıqlar: insanlıqda nə qoca, nə cavan, mahalın flora və faunasında nə heyvan, nə bitki, nə ağac, nə də təbiətin bütün digər sahələrində heç bir  sərhəd tanımır. Bu, artıq o dəməkdir ki, ölkədə hec bir struktur, qrum öz işini(funksiyasını) müstəqil, ancaq Qanunlara istinadən