15.11.2021

“Azad ruhların qələbəsi”

AZADLIQ. Ucadan deyildiyi zaman daha da möhtəşəm səslənir. İnsan nə üçün azadlıq istəyir, niyə ona çatmaq uğrunda mübarizə aparır? Görəsən azadlıq “hardadır?” və “ necədir?” Azadlığa daha çox azad yaşamaq, azad fikrini söyləyə bilmək kimi bir çox mənalarda işlənir. Az qala bütün azadlıqları əlindən alınan sadə insanlarımızın dili ilə dəsək bu, istədiyi kimi yaşamaq, istədiyi fikri söyləmək mənasını daşıyır. Azadlığa bu cür şərh vərməklə, məncə, məsələnin əsl mahiyyətindən uzaqlaşaraq, insanların