21.02.2021

TMH-ın Rusyada yaşayan Talış əsilli iş adamlarına müraciəti

Droud bəşmə, ğurbinə, molyətinə Tolışon, Tolışə Milliyə hərəkat bəşmə tırki müraciət kardə, həmən Tolışi zvoni çok nıdərəsə boliyon, moynonən dərəson!
21.02.2021

Talış dili Hind-avropa dil ailəsinə,Hind-İran dili qoluna,İran dil qrupuna,Talış qrupuna aiddir

  Bu dil ailəsi dəndə dünya əhalisinin çox böyük bir hissəsi danışır.Dünyada ən çox öyrənilən və istifadə olunan dillər də bu ailəyə daxildir.
  Azəri dili İran dilləri qrupunun qədim nümayəndəsi olub, şimal-qərbi İran dillərinə aiddir.Bu dil hazırda məhdud şəkildə işlənir və Talış dialektləri yaxud sadəcə olaraq Talış dili adlanır.
  XI-əsrdən başlayaraq Azəri
20.02.2021

Muhacir Hukuməti nomo şıməni de beynəlxəlqə İnə Zıvoni ruji təbrik kardə!

Dorod bə şımə, xosə, ğurbinə tolışon!
Çı Tolışon Muhacir Hukuməti nomo şıməni de beynəlxəlqə İnə Zıvoni ruji təbrik kardəm! Bə şımə həm səloməti, həmən dılisoxti çəmə İnə Zıvoni jie orzu kardəm!
Dınyo bəşəriyyət 22 sore İnə Zıvoni Ruji ğeyd kardə. In id 1999-inə sori çı UNESKO tərəfo ğabul bə, çəy məğsəd dınyo xəlqon zıvonon jimonədə haşteye.1952-inə sori Pakistani keşvərədə benqalon boştə İnə zıvoni qorış səpo əştin, hukməti bəvon zorış nişo karde, mardəkəson bin! 
20.02.2021

Talış Muğan Muxtar Respublikası Vitse Prezidentinin, TMMR-nın Mühacir hökümətinin Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətindən Talış dili ilə

Hörmətli Ağalar və Xanımlar!
Müasir dünya 22 ildir ki, hər il fevral ayının 21-də, UNESCO tərəfindən elan edilmiş, ANA dili günü qeyd edir. Yaranması və unudulan ana dillərinin xatırlanmasında cəfalı təşəbbüskar olan Benqal xalqına minnətdarlığımızı bildirməklə dillərinin yaşamı naminə şəhid olan tələbələri boyük hörmətlə yad etməklə, onlara dərin rəhmət diləyirik.
18.02.2021

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezidentinin  F ə r m a n ı:15 fevral 2021 ci il, Nederland kr-ğı, Haaqa ş-ri

 2. TMMR-nın Mühacir hökumətində,- Təbiət, ekologiya və təbii sərvətlər vəziri (naziri) əğəye Boris Talischinski hazırda daşıdığı vəzifəsini saxlamaqla, həm də Muxtar Respublikanın Vitse prezidenti  vəzifəsinə təyin edilsin;
18.02.2021

"Orada dövlət dili Azərbaycan və "Artsax" dili olmalıdır" - AÇIQLAMA

Ciddi  ifadələr kandeksdən çıxarılaraq , dəyişdirilmişdir !

Son günlər Ermənistana aid kütləvi informasiya vasitələrində Dağlıq Qarabağda rəsmi "dövlət" dilinin rus dili olacağı barədə məlumatlar dərc olunur. Məlumatlarda qeyd olunur ki, bu qərarı həm də "Artsax" xalqı tələb edir. 
17.02.2021

Sosial şəbəkələrdə mübahisə olunur ki, Talış dilini nəyinizə lazımdır !!!

Tez- tez sosial şəbəkələrdə mübahisə olunur ki, siz talışlar Talış dilinin tədrisini tələb edirsiniz, ancaq Talış dilində kitablar, qəzetlər almırsınız və yaxud Talış dilində olan yayımlara az miqdarda baxırsınız.
 
120 0 Sİyasət
16.02.2021

Zaqatala-Balakən Avar gənclərindən açıq müraciət

 Biz avar milləti olaraq 2-ci Qarabağ müharibəsində sizinlə birlikdə Prezidentimizin şüarı ətrafında dəmir yumruq kimi birləşərək tarixdən silinməyəcək qələbə qazandıq. Bu qələbə dünyaya bir daha sübüt etdi ki, Azərbaycanda yaşayan hər bir kəs milliyətindən, dinindən və irqindən asılı olmayaraq bir amal uğrunda, dövlətin bütövlüyü naminə birləşərək əsl tolerantlıq və sülh nümunəsidir. Vətən uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizlə, qazilərimizlə bütövlükdə Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda döyüşmüş millətimizin hər bir əsgər və zabitlərimizlə qürür duyuruq.
160 0 Sİyasət
12.02.2021

Qənirə Paşayevə ,Sənin şəhid atasını öz ayağın  gətirməyin şəhid ruhuna hörmətsizlikdir

Bir neçə ay bura girməməyi düşünürdüm. Amma indi rayonda eşitdiyim bir söz məni çox qəzəbləndirdi. Elə ona görə məcbur oldum ki, girib yazam. Özü də elə təriflə deyirlər ki, gəl görəsən. 
Dostlar, şəhid  adı üzərindən artistlik edənlər yenə də meydan sulayır. İlk sırada da təbii ki, həmişəki kimi deputat Qənirə Paşayevə olmaqla.
117 0 Sİyasət
10.02.2021

Çəmə Qazon

Um ruj çı Qaz 53 şoferi Qazi ko vardəş nıbe, çoştə dəvardəbe,əmmo nə molə meydonədə, nəən diədə qıle klentış qətə zınəş nıbe.Qaz fikiş karde,  "bışim bə çayxonə, qaspi əyo qıle lox bə das dəşi,  hələ bınum çiki qəvədə bə hukuməti əleynə sıxan beşedə.Dı ruj bə nav polis mayori, Jip bəmı votəşbe ,' Xeyli vaxte bə çəş çidəniş, Pulunə odəm biə, tıniən bə nəzə bəstemon ".  Votıme bə çəş, əmmo dılədəm dəvordınye, oxonə vaxton çəmə diədə anədə odəm havatəkəs bəməl omə, hiç bəmı nubə rəstəni."
08.02.2021

Partbilet

Qıləy əhvolət mınən qəp bıjənım bo "AMURİ SOĞNƏYO".
Çəmə toyfə Şağlaseədə Kitob handə toyfə bə! Xeyliən bə Zəmonə qoroş partiya uzvon hestbin bəməku! İqlə çəmə yolə Mamu(Xıdo şımənən cəmi mardəyon rəhmət bıkə! Amin!) Bə partiya dəşe zınə nıbe!
Ruji çımı rukə Mamu çı əsqərəti oqardədə, dastə qıle qədə çəmədon(Vey vaxt həmonə çəmədon bə "həmom şə çəmədon " peqardən be).
103 0 Sİyasət
06.02.2021

Lənkəran Dövlət Universitetində baş vermiş özbaşınalıqlara qarşı, Talış Ağsaqqallar Şurasının (TAŞ) etiraz Bəyanatı

TAŞ Lənkəran Dövlət Universitetin tələbələrinin təşəbbüsünü dəstəkləyir və onlara qarşı törədilmiş qanunsuz hərəkətləri qətiyyətlə pisləyir!
Vətənimizin təhsil sistemində, həmçinin ali məktəblərdə olan vəziyyət, hər bir vətəndaşı narahat edir. Təhsil sistemi dövlətin, xalqın gələcəyinin bel sutunudur. Burada, vaxtı çatmış islahatların keçirilməməsi, baş verən mənfi hallar, bütün cəmiyyətin xoşbəxt gələcəyinə və inkişafına mənfi təsir göstərməsi qaçılmazdır!
121 0 Sİyasət
« 1 2 3 4 5 6 ... 127 128 »