Salam
13.01.2019

Masallı rayonu, Şərəfə kənd sakini Zeynalov Raqif Əsəd oğlu rayon məhkəməsinin qarşısında özünü yandırıb.

Masallı rayonu, Şərəfə kənd sakini Zeynalov Raqif Əsəd oğlu rayon məhkəməsinin qarşısında özünü yandırıb. 

Raqif Zeynalovun Banka borcu olub. Borcunu vaxtında ödəyə bilmədiyi üçün məhkəmə vasitəsi ilə onun hesabından aylıq maaşı tam olaraq tutulub. R.Zeynalov buna etiraz edib və benzinlə özünü yandırıb.
351 0 TALIŞH
13.01.2019

Talış zonasında narkomaniya və insanları məhv olunması .

Talış ovalığında yaşayan talış gənclərinin əksəriyyəti narkotik maddələrdən istifadə edirlər və çox təssuflər olsun ki, yerli məmurlar buna laqeyd yanaşır. Hal-hazırda talış ovalığının mərkəzi olan Lənkəran ərazisində rəsmi olaraq 2-min, qeyri rəsmi 5-min norkaman vardır. Onlardan cəmi 3-4 nəfəri müalicə olunur. Yaşadığım kənddə 4-norkaman,10- dan artıq psixotrop tabletkalardan istifadə edən 15-20 yaş arası Gənclər vardır. Bununla bağlı kənd ağsaqqalları ,yerli polisə bir neçə dəfə müraciətə etsələr də ,polis tərəfindən heç bir tədbir görülməmişdir. Mənə belə gəlir ki, bilərəkdən bu gənclərin narkotik aludəçisi olmasına polislər özləri şərait yaradır. Bu üzdən son illərdə cinayət işləri, oğurluğun sayı talış ovalığında günü-gündən artır. Lənkəranda yaşayan bütün sakinlər demək olar ki, narkotik alveri ilə məşğul olan şəxsləri tanıyır. Bəs necə olur ki, bunu polislər, yerli icra strukturları görməzdən gəlirlər  .Bir daha burdan aydın olur ki,  bu narkobaronların arxasında yüksək vəzifəli məmurlar durması özü-özlüyündə sübut edir .
333 0 TALIŞH
12.01.2019

Tolışə Mığonə Respublika prezidenti bı məsələ jıqo oşkoəti vardəşe:

Yanvarə manqi 6-ədə Niderlandi siyasiyə mərkəz Haaqa şəhərədə Azərbaycani zindonədə ənəhardə aksiya dəvoniə bə bloqer Mehman Huseynovi dastəkə aksiya dəvoniə bə. Im tədbirədə Avropada jiə kali muhaciron şirkət kardəşone ki, çəvon arədə Tolışə Mığonə Respublika Konstitusia Akti muəllifondə qıləy, çı “talış.orq” sayti rəhbər, holiyədə Niderlandədə jiə huquqşunas Ataxan Əbilov, iyən çı Azərbaycanə Respublika Niderlandə Kralətiədə səfarəti kanə konsul, holiyədə Niderlandədə jiə “Oyan” hərakati lideronədə qıləy Nahid Cəfərovən bə.
Aksiyaku Avropada jiə bloqer Orduxan Bəbirovi jimonə reportaj doəşe. Ey ıştə bi reportajədə votəşe ki, məvotbən Haaqada jiə Tolışə Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə deştə hovəzo bə həminə aksiya umjən be piəşone, əmmo Orduxan Bəbirov əvoni çəyo tojniyəşe. Bəbirovi həminə reportajədə bə Tolışə Mığonə Respublika prezident Əliəkrəm Hummətzodə “separatçı, vətən xaini” voteədə qımon kardedəbe ki, Azərbaycani pantırkon əy bənə ğəhrəmani ğəbul bəkarden. Əmmo ım jıqo nıbe, çumçiko həminə reportaj şe-şe tolışə aktiviston çe Orduxan Bəbirovi layığinə cəvobi bəy dodəbin.
347 0 TALIŞH
12.01.2019

Milli ədavəti qızışdıranlar isə öz gələcəklərini ciddiliklə düşünməlidi.Рафаэль Асадзаде

Azərbaycanda əksər müxalif və yarı-müxalif partiyaların, habelə iqtidar yönümlü dairələr süni şəkildə millətlər arasında ədavət, , nifrət və qarşıdurma yaratmağa çalışırlar. Bu təxribatlar bir neçə mənbəbən qidalanır. Türkçü millətçilər bunu öz perspektivdə tutulan məqsədlərə görə edir, prezidenti sevməyənlər,yumşaq desək, bunu həmin xalqları ona qarşı yönəltmək üçün edir, qüvvələri zəif olandairələr ümumiyyətlə siyasi durumu destabilizə etmək üçün və respublikada "inqilabi şərait" yaratmaq üçün milli ədavətin qızışdırmasına əl atır ki, vəziyyət qeyri-stabil olsun və bu qüvvələr"bulanıq suda balıq ovlaya "bilsinlər. Emosiyalan qızışdırılması nəticədə yalnız Azərbaycanın əleyhinə işləyir. Çünki bu hərəkətlərdən nə qeyri-türkcə danışan xalqlar assimilyasiya olunacaq, nə türklər özlərindən artıqtürk olacaq, nə onlar bir prezidentin əleyhinə qalxacaq, nə də bu təxribatlar törədənlər parçalanmış cəmiyyətdə yüksək mövqe tuta biləcək. Bəzi təhlilçilər bütün bunların arxasında hökümətin özünü görür, lakin heç də belə deyil. Hökümətə milli parçalanma qətiyyən sərf eləmir, bunun da əsaslı səbəbləri var. 
12.01.2019

Background and Present Situation of the Talysh. UNPO

Background and Present Situation of the Talysh


The historical background of the Talysh as a distinct people. Also included is an overview of current problems, challenges and actions to be taken in the future to safeguard the culture of the Talysh people

The Talishi's are one of the northwest Iranian peoples. Talishi's are living on the south-west coast of the Caspian Sea. They belong to the Caucasian anthropological type of the south Europeans. The land of the Talish people – Tolish – is divided in two parts between Azerbaijan and Iran. In Azerbaijan Talishi's are compactly living in five southern regions: Lenkoran, Astara, Lerik, Masalli and Yardimlii and in large cities such as Baku and Sumgait.

317 0 TARİX
11.01.2019

UNPO REPRESENTATION: The National Talysh Movement (NTM)

Talysh


 

 

STATISTICS
 

Status: An ethnic group with a distinct language and culture, seeking greater autonomy within Azerbaijan.

Population: Official census figures suggest approximately 540,000 across Azerbaijan and Iran. Talysh groups claim a far higher figure: approximately one million, in addition to a sizeable diaspora.

Area: Largely concentrated in southern Azerbaijan and north-western Iran, with a major population centre in the city of Lenkoran.

Language: Talyshi, Azerbaijani, Persian.

Religion: Largely Shi’a, with a Sunni minority in the south.

 

 

 

 

355 0 TALIŞH
09.01.2019

Adil Əliyevin Çexiya biznesi: erməni adlar və özünün etirafı

Beləliklə, sənədlərdə qeyd olunduğu kimi Adil Əliyev və ortaqları 2001-ci ildə Çexiyada öz biznesini qurmaq üçün bu ölkədəki yerli şirkətlərdən birini satın almaq qərarına gəlir. Danışıqlar o zaman Karlovı Varının Krale Jiriho küçəsi 31 ünvanında yerləşən , “Hasval” s.r.o. (hasval çox ehtimal ki, ermənicə sözdür) şirkətinin sahibləri ilə aparılır. Çexiya Ədliyyə Nazirliyindən 25229966 saylı lisenziya ilə 8 dekabr 1998-ci ildə qeydiyyatdan keçmiş şirkətin sahibləri isə… ikisi etnik mənsubiyyət baxımından erməni olmaqla 4 Rusiya vətəndaşı olub.
l) Valter B a g d a s s a r ya n (1961-cu il təvəllüdlü, daimi yaşayış ünvanı; Moskva şəhəri, Keramiçeskiy proyezd 55/1/120)
2) Asmik T o v m a s s y a n (1964-cü il təvəllüdlü, qeydiyyat ünvanı; Moskva, Keramiçeskiy proyezd 55/1/120)
3) Serguei M o s s i i t c h o u k (1969-cu il təvəllüdlü, ünvanı: Moskva, Çertanovskays
29/2/104)
4) Mikhail Ermolaev (1971-ci il təvəllüdlü, Frjazino, Prospekt mira 6/264, Rusiya).
Şirkət satış, brokerlik və turizm sahəsində fəaliyyət göstərib. Baqdasaryan və Tovmassyan hər biri 40 faiz, digərləri isə hər biri 10 faiz olmaqla paya sahib olublar
09.01.2019

Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident F Ə R M A N I :

                                                   Talış Muğan Muxtar Respublikasının Prezident Fərmanı 

Haaqa şəhəri,   Nederland kr-ğı                                                                                                  03. 12. 2018 il.

 Talış Muğan Muxtar Respublikasının Mühacir Hökümətinin formalaşdırılması prossesi davam edir və bu, Talış xalqının dövlətçiliyinin bərpası prossesainin bir hissəsi kimi qəbul edərək, TMMR Mühacir hökümətinin Sər vəziri əğəye Rəhim Mirzəyevin təqdimatına əsaslanaraq,
                                                                             Ə M R      E D İ R Ə M:
09.01.2019

Azərbaycan və Talış şair Baladdin Veşo dan avropada söyüş maşınlara cavab .

Hərçəndi peşəndi anadangəlmə,
Hər yoldan ötənin dalınca hürmə!
Zatına bələdəm, məni xam bilmə,
Sən tutan deyilsən, yalanca hürmə!

Kəsik quyruğunu dik tutma ordan,
Quyruğu qısılı qaçıbsan burdan...
Danışma qeyrətdən, namusdan, yurddan,
Lap olsun səriştən bolunca, hürmə!

Sən çoxdan olmusan yadın yamağı,
Heç adam saymırlar bizdə yalağı!
Partladar təpəni Talış çomağı,
Bizə hürəniz var kalanca, hürmə!
365 0 TALIŞH
08.01.2019

Den Haag   şəhərində Ələkrəm Hümmətov  və İlham Babəzadə qarşı orduxan tərəfində edilən tərbiyyəsizlik

   Bu gün Hollandiyanın Den Haag şəhərində Mehman Hüseynova azadlıq piketi keçirən bir qrup şəxslər iştirak ediblər. Azərbaycan və Talış xalqının qəhrəmanlıq simvolu olan Ələkrəm Hümmətov və İlham Babəzadə o mitinqdə, Mehmana azadlıq tələb etmək for gəlmişlər .Bu bir Şakir adlı gənc gedib Orduxana nəyisə deyib və mübahisə yaranmışdır .Bilirsiniz söyüş maşını olan "demokratlar" Orduxan talışları təhqir edərək SIZ separatçısınız demişdir. Burda mübahisə yaranır İlham, Orduxana deyib Qarabağı Ermənilərə peşkeş etmisiz, gəlib Talışlara ayırıcı deyirsiz. Orduxan v yaxında olanlar qaçaraq oranı tərk edirlər. Bu arada onda qeyd edək ki, onların arasında olan biri qayıdaraq, bu tərbiyəsiz hərəkətə görə üzr istəyirik. Üzür istiyən cavan birisi olub, Almaniyadan gələn və adı bizə bilinmədik.
« 1 2 ... 97 98 99 100 101 ... 116 117 »
Категории раздела
TMH XABAR [274]
TMMR XABARLAR [81]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [228]
SIYASƏT [119]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Сентябрь 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0