17:40
Avropada Zazo-Talış məsləhətləşmə yığıncağı və Protokol

ALİ MehmadarBaşda oturan : Ali Kaya (Ali Meymandar), Almaniyada Zaza Cəmahətin rəhbəri  

istinad vacibdir  yalan məlumat yaymaq qadağandır .

Avropada Zazo-Talış məsləhətləşmə yığıncağıBənzər problemləri yaşayan iki qardaşın (Zaza-Talış) rəhbərləri bir tarixi missiya aparmaq üçün bir araya gəlib və iki xalqın problemlərinin həllində mühüm addımlar atdılar.

Zaza və Talış rəhbərləri  Almaniyanın Köln şəhərində bir araya gəldi.

Yığıncağın tarixi; 07.07.2019

Toplantı mövzusu :

1)-Tanışmak

2)-Zazaların və Talışların Türkiyə-Azərbaycan və Xaricdə Siyasi-təşkilati vəziyyətləri haqqında qarşılıqlı məlumat.

3)-İş ortağı nə edə biləcəyimizi işlər haqqında .


Yığıncaqda iştirak edən Zazanın nümayəndələri:
Ali Kaya (Ali Meymandar)  Almaniyada Zaza Cəmahətin rəhbəri , yazıçı Haydar Şahin  , yazıçı Roşan Hayıq (Mahmud pamukçu), Zaza dil müəllimi Hesene Rəqsa, dilçi Yaşar Aratemur.

Yığıncaqda iştirak edən Talış rəhbərləri;  Rəhim Mirzəyev, İntiqam Həmidov və skaplə Ələkrəm Hümmətov və Ruslan Almaszadə iştirak ediblər.

Nəticə;

Əməkdaşlıq ediləcək mövzular təyin olundu.  Amacımız və hədəfimiz bəzi məsələləri proqram halına gətirmək və davamlı birgə işlər görmək .
 

Avrupa Zaza-Talış istişare toplantısı


Benzer Sorunları yaşayan iki kardeş halkın (Zaza-Talış) yöneticileri bir araya gelerek tarihsel bir misyonu yerine getirmekle birlikte, iki halkın sorunlarının çözümleri noktasında önemli bir adım atmışlardır.

Almanya'nın Köln şehrinde Zaza ve Talış yöneticiler biraraya geldiler.

Toplantı tarihi; 07.07.2019 

Toplantı konuları 

1-Tanışmak

2-Zazaların ve Talışların Türkiye-Azerbeycan ve Yurtdışında Siyasal-kurumsal durumları hakkında karşılıklı bilgilendirmek.

3-Ortak yapabileceklerimizi istişare etmek.


Toplantıya katılan Zaza temsilciler:
Almanya Zaza Cemati başkanı Ali Kaya (Ali Meymandar), Yazar Haydar Şahin,  Yazar Roşan hayıg ( Mahmut pamukçu), Zazaca öğretmeni  Hesene Reqesa, Dilbilimci Yaşar aratemur.

Toplantıya katılan Talış yöneticiler; Rəhim Mirzayev  , İntiqam Həmidov  ve skyple  Ələkrəm Hummətov və Ruslan Almaszada toplantiya katıldı .

Sonuç;
Ortak çalışılacak konular belirlendi. Öncelikle amaç ve hedefler program haline getirilecek devamında ortak projeler oluşturulacaktır.

Заза - Талышская встреча в Европе


Лидеры двух братьев народов (Заза-Талыш), у которых были похожие проблемы, встретились для исторической миссии и предприняли важные шаги для решения проблем двух народов.

Лидеры Заза и Талыш встретились в Кольне, Германии .
Дата встречи:
 07.07.2019
Тема встречи:

1. Встреча 
Взаимная информация о политико-организационной ситуации 

2. Заза и Талыши в Турции, Азербайджане и за рубежом.

3. Рабочие партнёры, о том что мы можем сделать вместе .


Представители Зазаны, которые присутствовали на встрече, были: 
Али Гая, глава Зазана Народа в Германии, писатель Хайдар Сахин, писатель Рошан Хейг (Махмуд Памукчу), учитель языка Заза, Хезене Ракша, лингвист Яшар Аратемур.

Талышские лидеры, которые присутствовали на собрании; Рахим Мирзоев, Интигам Хамидов и по скайпу(skype) Алакрам Хумматов и Руслан Алмасзаде.

Результаты; 
Совместные темы были определены. Наша цель и задача - реализовать некоторые вопросы на практике и работать вместе на постоянной основе.

tolishstan.com
Category: TMH XABAR | Views: 731 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: