16:14
AZ DOM     SIXAN ÇIMI MİVƏY
AZ DOM
    SIXAN ÇIMI MİVƏY

Az sıxanon qılovındəm,
Həlim kardəm, elovındəm,
Nozə kardəm, olovındəm,
Sıxan mıku, bənə livəy,
Az dom sıxan, çımı mivəy.

Parzınedəm tıle-tıle,
Əv çımı vek, çımı dıle,
Bəsə kuli obə vıle,
Baçəy hiçi, dılım təvəy,
Az dom sıxan, çımı mivəy.

Sıxan çımı kinə, zoə,
Sıxan bəmı, Xıdoy doə,
Sıxan avlod, sıxan nəvəy,
Bomı bəbək, çaşe gitəy,
Az dom sıxan, çımı mivəy.

Ha sıxani, ıştə ləzət,
Əçəy, çoki deştə oqət!
Iştə nəfsi itkə eqət,
Əv çımı nun, çımı tikəy,
Az dom əvən, çımı mivəy.

Sıxon honi, ağli zəkə,
De sıxani hənək məkə,
Əy tı nozkə,dəpuşın takə,
Çoki, bə xəy qəvi okəy,
Az dom sıxan, çımı mivəy.

Sıxanjon doy, hırdkə əy bot,
Sıxan tıkuy, kırtkə əy bot,
Barzı bılınd, mrdkə əy bot,
Sıxan heste, tıjə təvəy,
Az dom sıxan, çımı mivəy.

Sıxan səlom, xəyə dıvay,
Sıxan həjo dardi dəvoy,
Sıxan bıpyo, mıku dıyoy,
Bırışt, bıboft qıləy hanəy,
Az dom sıxan, çımı mivəy.

Babulla Hüseynzadə.
Az dom sıxan
Category: Tolışi poeziya | Views: 52 | Added by: tmmrtalish | Tags: Babulla Hüseynzadə | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: