/ Новости сайта / TMH XABAR / Azərbaycan dövlətçiliyinə böyük ləkə!
03.06.2020

Azərbaycan dövlətçiliyinə böyük ləkə!

123 0 TMH XABAR
 Azərbaycan dövlətçiliyinə böyük ləkə!


Necə olur ki, özlərini demokratik və hüquqi bir dövlət sayan hakimiyyət, vətəndaşını yalançı ittihamlarla həbs edir və bütün mətbuat orqanlarında ittihamların qanun çərçivəsində olduğunu yayır, ancaq nə məhkəmənin qərarını, nə də ittihamları heç vəkilə də göstərmək istəmir . Bundan əlavə, hakimiyyət öz bildiyi təzyiq metodlarından  istifadə edərək, bir işə görə 3 dəfə vəkillərin işdən imtina etmələrinə nail olur. Fərqi yoxdur, hər bir insan, ölkənin qanunları çərçivəsində vəkillə təmin olunmalıdır, əks halda bu dövlətçilik yox quldurluq  metodu adlanır və ölkənin imicinə dünya səviyyəsində böyük zərbələr vurur. Təəssüflər olsun ki,  bir çox vətəndaşlar, belə məqalələr yazanda, avtoru dövlətə əks getməkdə günahlandırırlar  , ancaq dövlətlə, dövlətçiliyi  bütün dünyada gülünc vəziyyətə salan hakimiyyətlə fərqinidə  bilmirlər. Gəlin hamımız belə haqsizliqlara susaq ,  onda bizim nə dövlət çiliyimizdən nə də vətənimizdən, yaxın vaxtlarda, heçinə qalmaz . Biz dəfələrlə bunun şahidi olmuşuq, ölkə səmərəsiz hakimiyyətin ucbatından bir neçə dəfə torpaqlarını itirib.

СООБЩЕНИЕ
КОМИТЕТА ЗАЩИТЫ ПРАВ Ф.Ф. АББАСОВА (АБОСЗОДА) 

28 апреля адвокат узника совести Ф.Ф. Аббасова (Абосзода) Ганга Ибрагимов позвонил председателю Комитета О. Аскерову, с которым он заключал договор, и сообщил, что не сможет представлять интересы Ф.Ф. Аббасова в Апелляционном суде г. Баку. Никаких причин этого решения адвокат не сообщил!
Ганга Ибрагимов является третьим по счету адвокатом Ф.Ф. Аббасова (Абосзода), который по той или иной отошел от данного дела!
Напомним, первый адвокат политического заключенного Ф. Аббасова (Абосзода) Эльман Османов отказался направить от его имени жалобу в Европейский суд по правам человека и попросил своего подзащитного отказаться от его услуг. Второй адвокат Эльчин Гамбаров, хоть и утверждал, что направил жалобу по делу Ф. Аббасова (Абосзода) в Европейский суд по правам человека, очевидно, что этого не сделал, т.к. спустя несколько месяцев "после подачи" от ЕСПЧ до сих пор не получено никакого ответа - ни положительного, ни отрицательного. По причине того, что он не подал эту и другие жалобы подзащитного, соглашение с Э. Гамбаровым не было продлено. А третий адвокат Г. Ибрагимов отстранился от дела сегодня, 28 апреля.
То, что 3 адвоката изначально подписали договор о защите Ф. Аббасова (Абосзода) и многократно сообщали, что в уголовном деле нет никаких доказательств совершения им преступления (в том числе в апелляционной жалобе от 25 февраля 2020 г. Г. Ибрагимов просил полностью оправдать Ф. Аббасова (Абосзода)), а потом не выполняли требований своего подзащитного, включая подачу жалобы в Европейский суд по правам человека, или отстранялись от дела без указания причин, при принятии во внимание политических мотивов дела Ф.Ф. Аббасова (Абосзода) вызывает беспокойство в связи с возможным давлением на адвокатов. Комитет решительно осуждает этот и прочие многочисленные сомнительные инциденты, бросающие тень на прозрачность, справедливость и беспристрастность уголовного преследования и судебного процесса!

Председатель Комитета защиты прав Фахраддина Аббасова (Абосзода)
Огтай Аскеров,
oqtay.askarov@bk.ru
28.04.2020
 
Boris Talischinski
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: