22:19
“Azad ruhların qələbəsi”

"Azad ruhların səsi"
 

AZADLIQ. Ucadan deyildiyi zaman daha da möhtəşəm səslənir. İnsan nə üçün azadlıq istəyir, niyə ona çatmaq uğrunda mübarizə aparır? Görəsən azadlıq “hardadır?” və "necədir?" Azadlığa daha çox azad yaşamaq, azad fikrini danışmaq kimi bir çox mənalarda işlənir. Az bütün azadlıqlarımızın əlindən alınan sadə insan dili ilə dəsək, bu istifadə kimi yaşamaq, istifadə etmək fikrini dəyişdirmək üçün. Azadlığa bu cür şərh vər etməklə, məncə, məsələnin əsl mahiyyətindən uzaqlaşaraq, insanların nə üçün azadlığa ehtiyac duyması kimi vacini unud. Lakin azadlıqları məhdudlaşdırılan bizim cəmiyyət kimi cəmiyyətlərdə problem bu yöndən baxa baxa qədər o qədər də asan deyil. İnsanlarımızın çoxu mövcud nizam-intizam bir fikir söylədiyi zaman ətrafına nəzər salmaq, Sənsən eşitdimi sualını görəndə götür-qoy eləmək qədər ağır bir vəziyyətlə üz-üzədir. Bu vəziyyət mənə Corc Orvelin məşhur “1984” kitabındakı avtoritar rejimlərin mənfur xüsusiyyətlərini izah etmək üçün işlətdiyi “fikir polisi” və “böyüzladini xran” obraərr. Deməli, bu məhfumlar iradəmizdən asılı olaraq artıq beynimizdə yaranıb və yaranıb. “Fikir polisi hər yerdə bizi izləyir”. 

Bu qədər çətin vəziyyətə rəğmən azadlığını açıq şəkildə tələb edən, insanlar da buna səsləyən, başına gətirəcək bütün işgəncələri gəöaran. Bunları gördüyümüz halda niyə özümüzə sual vermirik ki, görəsən onlar bunu necə düzəldir. Cavab çox sadədir. Onlar bütün ruhlarını bürüyən qorxu hissinə qalib gələ bildilər. İnsanlarımızı bu ağır şəraitdə yaşamağa vadar edən rəzil qorxu hissini. O qorxu hissini ki, insanın bütün ruhunu, görünüşünü və dolayısıyla bütün yaşamını belə keçirərək azadlığın mahiyyətini başa düşmək və onun sonda azadlım. Əgər bizim hər birimiz də bu qorxu hissini yenə bilsək, ruhumuzu və fikrimizi azad etmiş olarıq. Deməli, axtardığımız sualların cavabı da elə burdaymış. Əsl ruhun azadlığıdır və insan üçündədir, bizə düşünmək azadlıq imkanı verir, daha böyük şəkli görməyimizə kömək edir. Azadlıq ehtiyacı da ruhun ehtiyacıdır. Ruhunu həbs edən bu qorxu hissini addım-addım üçündən at və ruhunu azad et! Ruhunu azad et ki, insanımızı xilas edə biləsən. İnsanımızı xilas et ki, cəmiyyətimizi, dövlətimizi xilas edə bilərsən. Dövlətimizi xilas et ki, övladlarımızı, gələcəyimizi xilas edə bilərsən. Boğullarımızı geri qaytaracaq azad ruh azadlıqlarının çalması diləyi. 

Shabnam Gurbanzade.

Category: Sİyasət | Views: 49 | Added by: tmmrtalish | Tags: Shabnam Mahmudova . | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: