Salam
/ Новости сайта / TMH XABAR / Bə Fəxrəddin Abbasovi(Əboszodə), Elvin İsayevi OZODİ!!!
06.08.2020

Bə Fəxrəddin Abbasovi(Əboszodə), Elvin İsayevi OZODİ!!!

117 0 TMH XABAR
Bə Fəxrəddin Abbasovi(Əboszodə), Elvin İsayevi OZODİ!!!
Bə Tolışi xəlqi OZODİ!!!
Tolışi Milli Hərəkat(TMH). 2-inə mərhələ:

Xosə tolışon, ğurbinə duston, ın yazion nıvışteədə məqsəd bə hiç kəsi cəvob doe ni, illahki, hiç kəsi exroc karde fikmon ni. Har kəs de ıştə əməli ıştəni barz kardeyən bəzıne, exroc kardeyən.
Çəmə yazion bo nuperəson, bəTMH peşo ğoş qıniəkəson nəzərdə qətə bə!
Votəmone, 2-inə mərhələ şərti bə 3 vırə baxş bedə:- 
1. 23 avqust 1993-inə sori TMMR-i H.Əliyev hukməti tərəfo peqordonə bedə(Bo nıznə kəson:- 1 şəvədə Ostoro sərhəddiku çı Naxçıvano 500 hərbçi de mılki oləti bə Lankon dəvoniə bedə).
 Peş imi tolışi fədakarə zoon, Ə.Hummətovən dastgir kardə bedən. Bın vaxti əsasən hərbçion dəstgir kardə bedən, veyniən cəbhədə dəstgir kardə bedən.  Ə.Hummətov sori bə peşt 21-22 sentyabri şəvi MTN-i (Isətnə DTX) turməku de 3 kəsi vitedən.Co vitəkəson ıştə coni roxnie qoroş bə xaric şedən, qıləni isə təslim bedə. Ə.Hummətov isə ıştə canqi dəvom karde qoroş bə ıştə vətən oqardedə, bəştə eli dılə. Niyo bedə, əmo ıştə canqiən dəvom kardə. Eyən bıvotəmon, ımoni cayli kardə ni, cayli kardeyən nəzni. Imoni de ıştə xəlqi mərdə zoon kardə. Qıləy çi dığğət bıkəmon, 1 sori dılədə Ə.Hummətov Tolışdə tosə 30-40 kədə jidə, de tolışi fəalon vindemonon kardə, əmo Əy hiç kəs həvatdə ni. İqlə ın fakt çe Tolışə xəlqi bə Ə.Hummətovi etiboku, umuku iyən məhəbbətiku xəbə doydə. Dıroz kardə nimon, bovə kardəmon ki, ağılmandə odəmon ıştən sərostə nəticə bebəkan! 
1995-inə sori avqustə manqi 3-də  Ə.Hummətovi tojədən, dıminə kərə, Lankondə dəstgir kardə bəpeş,  ijən bə tolışi xəlqi vəynə repression bino bedən, bın səfən xeyli mılki odəmon dastgir kardə bin.
Ey hukmən votənimon ki, 2-nə mərhələ çe TMH ən çətinə vaxte, Tolışi ğıryətin, mərdə zoon bə kon təzyiqon, işgəncon, təhqiron, repression məruz mandin, Xıdo zındə. Be soybə zəmonə be! Əmo əvon deşmeni vədə narşin, bənə merdi bın zılmi tov vardeşone. Xeyli bolion çın zılmon nəticədə bə rəhmət şin, Şəhid bin! Çəvon xeyzonon, balon, ğom-ğəbilonən eyni zılmonşon kəşe, çəvondən bə ıştə balon eqınə ruziqari tov nıvardə kəson bin, be vaxt çı dınyoku şin. Xıdo bəvon rəhmət bıkə! Amin!
De anə zılmi çəmə bolion dılədən ıştə canqiku dast nıkəşoşone, ıştə canqi dəvom kardə bin.
Bo nımunə dı-se fakti səpe mandəmon:- rəhmətdik Bahid Musayevi, Vəliəhd Əhədovi çı yodo bekarde əbıni. Əvon çə canqi ğıbon şin!
Qiləy çəmə tolışə cıvoni kolondə "buntış" rost karde, bə "buti" rəhbərətiş karde!(Çə cıvoni nom çəmə səlnamədə heste, zınə kəson zındən. İnşallah, vaxt bome həx ıştə vırə bəqəte.)
Çəmə komandir M.Haciyevi xeyzondə 3 boə dəstgir kardə be, çəvon ov-əvlodon kon əziyyətonşon kəşe, əmo çəvonən, co dastgir bə kəsonən ğıryətinə zənənon, bo-hovonən çın canqiku nıvitin.
Çəmə Siprişən çın canqon navədə şedə be! De Avropə Şura tələbi Ə.Hummətovi məhkəmə proses tojədən bino be. Bəy vey təklifon bin ki, dın şərton Əy vadon. Əmo Əv bın şərton rozi nıbe, narşie, bə səjdə nışe, bo Tolışi narşie rəmzış noe.
Şərtondə qıləyni H.Əliyevi ğəbi ziyarət, bəy səndə je be!
Ən yolə şərtondən qıləyni çe TMMR-i ideyaku dast kəşe, ıştə pəşmonçiəti bəyan karde be.
Şərton Bəy nionkıle votdə bin, Əy isə bın şərton oşkoədə, məhkəmədə cəvobış doy:- "Talış Muğan Muxtar Respubliksı de-fakto yaşayır, mən də onun Prezidentiyəm!"
Bıji Tolış!
Bıji TMH! 
Bıji Tolışıston!
P.S. Şinə bolion, ısətən bə çəmə mərdə zoon tırkə camiədə behtanon, təhqiron, dıjmonon doydən! İmi bə sə dəşedəmon - tolışşon pidə ni!
Vey təssuf kardəmon ki, çəmə ıştən dılədən kali odəmon de həmon tırkon eyni mevqeədə bə kəson peydo bedən! Bimi çı nom bınəmon, ey zındə nimon!
 Redaksiya heyət.
tolishstan.com
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Категории раздела
TMH XABAR [260]
TMMR XABARLAR [81]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [108]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Июль 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0