/ Новости сайта / TMH XABAR / Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat(TMH) (4).
12.07.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat(TMH) (4).

103 0 TMH XABAR
Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat(TMH) (4).
Çı yazion məqsəd bə kionsə cəvob doy, kionsə exroc karde ni! "Az ıştə tolışi xəlqi dıldə qıləy ZİK voşnime. Bovəm heste ki, ısətən nıbu, navomədə çəmə tolışi xəlq ın ZİKi bə OTƏŞ pebəqordone",- ın sıxanon Ələkrəm Hümmətovi bə 1993-nə sori votəşe, çəğın həminə sıxanonış ıştə 2-nə məhkəmə prossesondə de barzə vanqi votıje! Kie Ələkrəm Ələkbəri zoə Hümmətov? Zınəkəson zındən, bo cıvonon, nuperəson:- Ə.Ə.Hümmətov 28 oktyabr 1948-nə sori Tolışdə moəku bə! Iştə əğıləti, cıvonəti Lankondəş dəvoniə, ınstitutış oroxniyə, avtomobilist bə, hərbi xidmətədə bə, sıftə Lankonədə, bəpeşt ə vaxton Port-İliçədə, peşo Lankoni avtobazondəş ko kardə, barzə vəzifə soyib bə. Kanə Sovet İttifaqi yol, M.Qorbaçovi "perestroykə" elan karde iminə rujonku ıştə ictimai-siyasi fəaliyyətış bino kardə, daim iminə resondə bə. Bə Tolışi Hərəkat 90-inə soron əvvəliku omə, ıştən votedə ki, tosə bə vaxton bı həxədə ciddi məşğul bə ni. Ə.Ə.Hümmətov hiç vaxt ıştə həxədə, ıştə kardəyon həxədə qeş-qeşi qəp jeydə ni. Əmo zınəkəson zındən, əmənən zınəkəsonku məsəyon bə şımə edaşdedəmon! Bə vaxtondə Tolışi iminə cəmiyyət "Avesta" vey yolə koon kardə be, di bə di ansambli konserton doydə be. İminə kərə de Ə.Hümmətovi koməqi Lankoni “Ziyalion kə”də poeziya şəvi, "Avesta" cəmiyyəti konsertış doe, rəyoni cəmi vəzifədaron əyo cəm bəbe. Məhz Ə.Hümmətovi çe V.Polyaniçko vədə tələbış noe ki, rəyoni qəzetondə tolışi zıvondə səhifon dərc bıbun. Hələ tosə 1993-inə sori TMMR elan karde Ə.Hümmətov bə tolışi aktiviston votdə be:- "Az tolışi pərçəmi rost bəkam, bədom bəşmə!" Əv həyğətən ıştə sıxanisə mande, Tolışi pərçəmış rost karde, dılondə ZİKış voşniye... Xosə bolion, çiç votdon, 1 kəs həm Pərçəmi dastədə qətəni be, həmən Otəşi voşniəni be?! İjən votdəmon, TMMR-i elan karde çe Tolışi Milli Hərəkati ən barzə məqame, ın barzə məqamisə əmə hələ bə barzə məqamon rəsə nimon. İnşallah, bərəsemon! Tosə TMMR-i bəyan karde, tolışi fəalon "muxtariyyat" sıxani de barzə vanqi bə zıvon varde hınədə nıbin, ısət nomXudanə, "səbəsojə Tolışoston" votə xeyli fərzəndonmon heste... TMH iminə mərhələ 1993-inə sori avqusti 23-də, peşo çəmə xəlqi ğıryətmandə zoon təqibi, dəstgiri,həmonə sori dekabrə manqədə de Ələkrəm Hümmətovi dəstgir karde orəxe. Im qıləy barzə şərəfinə mərhələy. Əmə bəştə tarixi şər-şəbədə vote əzınimon, ıştə şəxsi mülahizon bə xəlqi bənə "fakti" təqdim karde əzınimon. De joqo cəhdon ıştən ıştə tarixi exroc kardə ni nimon! De şəxsi mülahizon tarıx nıvışte əbıni. Də fikron rozimon ki, bəvə də(hejo ısətən) çəmə tolışi koə də po dəjənə kəson, pəl jəkəson, yəxə bə kəno okırniə kəson bən, əvon ijən hesin, çimi joqoşən bəben. Çə rujonku 27 sor bə peş ımoni təhlil karde hosone, əncəx rozimon ki, lozime. Isət TMH co-co cərəyanon hestin, həmməyən fikirşon çe Tolışi İSTİQLALE! Ki vote bəzne ki, ısət ən Rostə roədəy, 27 sori bə peş ijən əvotnimon ki, bəpe jəğo ne, joğoşon kardə be. Boənən iyəndı exroc məkəmon, boştə xəlqi dastədə oməy bıkəmon! Bıji Tolış, bıji Tolışıston!
Redaksiya heyyəti.
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Категории раздела
TMH XABAR [248]
TMMR XABARLAR [80]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [105]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Июнь 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0