/ Новости сайта / TMH XABAR / Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat (TMH). 6-nə poə:
11.07.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat (TMH). 6-nə poə:

62 0 TMH XABAR
Bə Fəxrəddin Əboszodə, Elvin İsayevi OZODİ! Tolışi Milli Hərəkat (TMH). 6-nə poə:

Xosə duston, giramiə tolışon! Cı sədə votdəmon, çın yazion məqsəd bə ki sə cəvob doe, ki sə exroc karde ni! Dəvardə əsri oxoədə bino bə TMH həxədə bə cıvonon, nuperəson məlumat doe qoroş nıvıştə bə, ın yazion! Im ruj, əmə bə TMH-i iminə, şərti mərhələ, səkıştə bəjemon. İnşallah, bın devri ijən oqarde bəznemon. Bə şımə iradon, parson cəvob doy hozzomon!... Bə şımə nəzə rosniye pidəmone ki, ın yazion redaksiya heyəti tərəfo sosial şəbəkondə pevolo bə materialon, bə hadiosondə şəxşən iştirak kardə odəmon xatiron əsasdə hozzo bedə. İyo əsasən Fəxrəddin Əboszodə nıvıştəyon muhumə vırə səydən, çunki Fəxrəddin muəllimi çə devri hadison həxədə her-hevuj nıvıştəşe. Jıqo bedə ki, əy nıpiə kəsonən, muəllimiku sitaton varde məcburiyyətdə mandən. Əmə cəhd kardəmon hadison be ğərəz, be tərəf şəhr bıkəmon, bə omə nəsli sərostə məlumaton bıdəmon. Be bəzne ki, əmə bə kali səbəbon qoroş nomon qətdə nimon, hadison "detalni" təsvir kardə nimon. Duston əməni bıbaxşon. De vaxti əmə TMH dıminə mərhələ həxədə bənıvıştemon. Çı sədə bıvotəmon, 2-inə mərhələ TMH ən çətinə devr bə, şərti 23 avqust 1993 /2004-inə soron əhatə kardə. Xeyli odəm heste ki, çə devri həxədə qəp jeədə vindəmon ki, "tolışi qofe sədə əv nıştə, əy tolışi qofeyış loxniə". Hınəmandon xeyli vey bən. Əmə çı sədə votdəmon, əsıl hınə soyb əvonin ki, 5-8 iyun 1993-inə sori bə meydon beşə kəsonin, əsıl hınə soyb manqi 8-də Ələkrəm Hummətovi dumo bə vişə okırin, hukmətişon meydon hande, əsıl hənə manqi 14 bə 15 ovaştə şəvi vişədə eşin Lankondə hukmətşon bə dast se. Qıləy haşiyə:- manqi 14-də qıləy 22-23 yaşdə tolışə cıvon vişədə bə kəson silahonış rosniye, faktiki muvəffəqiyyətıs təmin karde. Əsıl hınə əve ki, peş 23 avqusti meydondə nıvitin, əvonşon dəstgir karde, əzob, işgəncə jentono narşin, de 10-15 soron məhbəsondə mandin, şəhid bin, mardin, əmo nıqardin! Ən nəhayət, peş 23 avqusti ıştəku hınə pəydo karde, bə dəstgir bə kəson mudafiə rost bin, tosə oxo meydondə mandin, bə ıştə məqsədiən nail bin. Qıləy vacib məğamiən bə şımə dığğəti bırosnəmon, həmonə odəmon hiç vaxt bə ıştə sinə kudənin, ıştə şucaəton həxədə qəp jedənin. Oxonə vaxton vey rast omedəmon ki, votedən:- "Az 30 sorisən veye tolışi roədə canq kardedəm, ımonım, ımonım qin kardə!" Joqo ıştə kardəyon bə xəlqi çəş dəkırnidən. Xəbə sedəmon, qasi tolışi xəlqi şıməku xahişış kardə be bəy ro canq bıkənən?... Bolion, bə xəlqi mınnət noe lozim ni. Ki bo ıştə xəlqi çiç kardə de ıştə dıli vanqi kardənie. Jəqo bıbu, İnşallah, xəlqi bə ruşnə ruj bebəkamon. Bıji Tolış! Bıji Tolışıston! Dumoj 2-nə hissə təki bəbe. Redaksiya heyət.

tolishstan.com
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Категории раздела
TMH XABAR [247]
TMMR XABARLAR [80]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [105]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Июнь 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0