Salam
/ Новости сайта / TMH XABAR / Bə Fəxrəddin Əboszodə OZODİ! Bə Elvin İsayevi OZODİ! Bə Aslan Qurbanovi OZADİ! Redaksiya heyəti 1
23.09.2020

Bə Fəxrəddin Əboszodə OZODİ! Bə Elvin İsayevi OZODİ! Bə Aslan Qurbanovi OZADİ! Redaksiya heyəti 1

250 0 TMH XABAR
Bə Fəxrəddin Əboszodə OZODİ!
Bə Elvin İsayevi OZODİ! Bə Aslan Qurbanovi OZADİ!
Tolışi Milli Hərəkat (TMH) 2-nə mərhələ:In yazion bə TMH peşnə mərhəlondə ğoş qınə cıvonon nəzədə qətə bə. Hiç kəsi exroc karde fikmon ni. TMH 2-nə mərhələ şərti bino bedə 1993/95 soronku tosə 2005 sori. In mərhələ şərti bə 3 vırə baxş kardəmon:
- 1.Dəstgir bə hərbçion, mılki odəmon;
2. Muhacirət kardə kəson;
3.Respublikadə mandə kəson:
- a) lştə yəxə bə kəno okırniə kəson, b)Bə dəstgir bə kəson müdagiə eştə kəson. Dəstgir bə kəson həxədə navınə yaziədə kırt nıvıştəmonbe, ımrij mühacirətdə bə kəson barədə kali söhbəton bə şımə rosnidəmon. Bə Muhacirət şə kəson, co-co səbəbonşon heste, kali qılon de səbəbi, kali qılon be səbəb. Çəvon həxədə "votin", "ıştə conşon roxnie" votə kəsonən hestin. Əmə bın fikdə nimon. Əsil səbəbon iqlə əvon zındən, qıləyən XıdavandiAləm! Qıləy çi votmon pidə, çəmə aktiviston bə MTN vankardə bin, bəvon oşko votdəbin ki, "əmə de şımə komon ni, pentono ğəror doə bə ki, əncəx silahbədason dəstgir kardə bəben." Jəqoən be, 1993-nə sori əncəx hərbçionşon dastgir karde. 1995-nə sori avqustinə peş xeyli odəmşonən dastgir karde. Əlğərəz…iyo əsas qıləy faktori rosnie pidəmone, "Muhaciron" bo TMMR-i, bo dastgir bə kəson mudafiə ro hiçişon nıkarde, ğəyzi Fəxrəddin Əboszodə. Co bolionən hestbin, əmo Fəxrəddin muəllim mərdi- mərdonə de ıştə nomi bə mudafiə rost bəbe - 1993/95-nə soronədə "Tolışi Sədo" qəzeti sərredaktorətiş bə qiy peqətışe. 1995-nə sori mayə manqədə F.Əboszodə bo doktorəti dissertasiyə nıvıştero bə Moskvə şəbe, avqustə manqədə çəmə sipriş Ə.Himmətovşon tojədən dastgir karde, tojə repressiyon bino bin. Bə Fəxrəddin muəllimi Bokuədəki kə omin bə çəy dastgir kardeyro, bın səbəbən əv muhacirətdə mande məcbur be. Hejo bın səbəbən "TMMR-i əlaqədar həbs bə kəson mudafiə komitə" fəal uzvondə qıləyni ğurbinə Zahirəddin muəllimən bə muhacirət şe məcburiyyətdə mande. Tosə 2000-inə sori "Muhaciron" tamtamijə jin, təbii ki, əvonən rohət jiə nin. Eliku, xıyzoniku, ov-əvlodiku diəro xeyli əzobon kəşeşone, bə mərhumiyyəton dıço qınin… 2000-inə soron əvvələdə Bokuədə de Avropə Şura tələbi Ə.Hummətovi məhkəmə tojədən bino be. "Muhaciron" Azərbaycandə fəaliyyət nişo doə "TMMR-i..." mudafiə komitə sədoşon hay doe, "TOLIŞ" qəzetşon vadoy. Çın qəzeti sərredaktorən F.Əboszodə be. Co bolionən hestbin, çəvon zəhmətiən qin karde bə Xıdo xoş əvoni. Fəxrəddin boli de ıştə nomi bə meydon ome, sori nimən Bokuədə beşə "Xural" qəzetiədə de millətçion bə canq beşe, manqədə 2 qılə siyasi məqalonış nıvışte. Eyən bıvıtəmon ki, bın canqədə Fəxrəddin muəllim cayli nıbe, ətrofədəş xeyli tolışə fəalon hestbin, əmo əvon bə muəyyən səbəbon de ıştə nomi bə meydon beşdə nıbin. Im səbəbon əncəx bəvon məlum be, hejo bə "səbəbon" qoroşən əmənən çəvon nomon qətdə nimon. Çəvon zəhməti, Xıdo nıkardə qin karde fikədə nimon. Im hiç bə Xıdoən xoş əbıni. Rəhmətikə Kahin Əbilovi nomi hukmən qətənimon. Xıdo Kahin boli rəhmət bıkə! Əv daim de ıştə coni, maliyyə çe Hərəkati iminə resondə bə.
Bə F.Əboszodə OZODİ!
Bə E.İsayevi OZODİ!
Bə Aslan Qurbanovi OZODİ!
Bə Mubariz Məsimovi OZODİ!
Bə Tolışi xəlqi OZODİ! P.S. Ğurbinə tolışon, xeyli vaxte əmə dın şuaron yazion nıvıştedəmon. Yəğın ki, çımonku bezo bə kəsonən hestin. Yəni çəmə tolışə ruşinfamondə qıləyni de bərkə vanqi "vindəsədondə" ımış bə zıvonən varde:

- "Çanə bəbeye, bə Fəxrədfini ozodi, bə Elvini ozodi..." Ğeyd bıkəmon ki, çanədə çəmə tolışə xəlqi mərdə zoon zindonədə bəhıten, əvoni girov obaqəten…. əmə hejo bəvon OZODO tələb bəkamon! Əqər çəmə sofə, soyə tolışə fərzəndon çımıku bezo bedəbu, yəğın ki, çəmə xəlqı deşmenonən çimiku bezo bəben. Çiyo joqo beşedə ki, əmə rostə roədəmon… Bə çəmə sofə, soyə tolışiən votdəmon:
-Vey səğbi ki, çəmə yazion handedəş, kali tolışi navədə şəkəson hestin ki, de Fəxrəddini "bədin", bə qoroşən hiç ın yazion handedə nin… Sofə-soyə tolışə boli, əmə hiç şubhə nimone ki, tı ağılmandiş, zəndiniş. Bəmə joqo irad qətedə bə tı joqo omeydə ni ki, tı bəmə vote pıdə, tı çəməsə ağılmandiş? Soyə-sofə tolışə boli, tınən çəmə şuaron bənə dıvo ğəbul bıkə. Bovəmon heste ki, İnşallah, Xıdo çəmə dıvon bəməse, əvoni ğəbul bəka!

Redaksiya heyəti.
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Категории раздела
TMH XABAR [271]
TMMR XABARLAR [81]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [228]
SIYASƏT [119]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Август 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0