18:25
Bə pokə dıli

Bə pokə dıli

Bə şair Bəhram Şəmsi
Bəştı coətiyən kardıme vərdış,
Iştı nomədə bə yarə.dim varde.
Deştə kanə ğaydə qarde ın qardış,
Mınən tınım həni bə yodım dim varde.
Zəmonə bekarde bə və sa mışkul,
Zinəni kanə be,peşo be tarıx.
Sıftə qonən bıbo ın savdı işqil,
Co savdon,co eşğon mandin bə mırığ,
Şiş ıştən...bo dıli kande ğəb- fılon,
Sıftə bəştə dıli karde xəyonət.
Mı tınım gin karde,əmmo ha conon,
Tı ıştə ruşinə maştə karde fot.
Savdı imtihone...ıksire,slrre,
Bıryə biş iminə imtihoniku.
Jimoni roonsə asfalt ni,bıre,
Çoknəy dabavardış bəs çə roonku?
Xəyonət xəyonət bavarde peşo,
İmi ki zındəni savdı irodəy.
Bə kon kə xəyonət həvosət dəşo,
Ə kə volo bəbe,sio ruji hədəy.
Pokə dıl, bəştə pie nırəsə kenul,
Mı tınım zlnəme boştə bo,brə.
Detı eqenimən bə ğorbətə el,
Nıbim bə hiç kəsi mehtoc i zərrə.
Pokə dıl,qardedə bəştı sə dınyo,
Iştı sodixə dust_ hərəbəxtəti.
Peş bıbo bibəfo səykuən dıyo,
Detı xosə qəpi əbırnim ğəti.

Camal Lələzoə
Category: Tolışi poeziya | Views: 37 | Added by: tmmrtalish | Tags: Camal Lələzoə | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: