/ Новости сайта / SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ / Çəmə ğədimə adəton çiç be ,çəvonədə qılə ku bıvotom
31.03.2020

Çəmə ğədimə adəton çiç be ,çəvonədə qılə ku bıvotom

Çəmə ğədimə adəton çiç be ,çəvonədə qılə ku bıvotom .

Tolış voteyada bəçımı yod ” Si sor bə nav “ omedə :
Bıçmı yode , az hələm əğıl bim , diyadə bə pemerdon iyən pejonon qəp əjənin əvoten , ğədimə vaxdonada jıqo koyun bə odam marağin omedəbe . Çımı yodadədə mandə qılonadə pidame i qılə bışməro bıvotom .
Ğədimətiku bəmə mandə adatonadə qıləy , Osom Həşi və qətiyədə di cəmahaton misə ğabon peqətin də sıği , də osuni əkun . Im koyun azan ışdənən Çayrudə vindame . Ve marağin əvo bəme , boçi insonun misə ğəzənon kudən ? Bı barədə ve fikiron hısdın .

Çəməku bə inson ışdə fikiri jığo əvotin : Həşi və Osom qəteyadə mison kuy mənə əve , osom zəminədə bə sədonku ışdə vırə dəiş kardedə , ışdə hərəkəti dəvom kardedə . Bə vaxdı ıçmi karde mənə , qılən versiya ıme “ inson bə həşi dastək doy bə Osom bıtarso “ həşi vəy vadə , ( ımən çan qılə versiyada qıləy ) . Ko bımədəye ğədimə vaxdon Misoronan ,İrononku ım adəton bən , ıçmi həxədə sığə löhvunadan şikolun hısdin .
Isət elmi şə bə nav ıçomon həmmə cəvobon hısdin . Hələ ğədimə vaxdonada Çin Astronomon Həşi qəte vaxdi zındəbin , ısət har çi hısde bə navən ıçmi saatiyən votedən .
Əsas ko ıme , ım ko ta vistminci əsiro oxu çəmə məholada ım ko dəvom kardeje , peşo ım adəton qıdə - qıdə yodu beşen .

Ruslan Almaszada


Fotoğraf açıklaması yok.
 
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: