18:48
Dınyo

Dınyo.

Baxşə piyəkəsi bəştə ğoş bəka ,

Bebəka bə səfə de vonə dınyo .

Çəş nıkoş bəqıle , çəyo pebəşe ,

Har vırə bəkarde vironə dınyo .

Əzıniş əv konco bətı vaxt bədoy ,

Ki kıçdə bamande ,bə ki taxt bədoy ,

Qıley çi doədən bəxtəbəxt bədoy ,

Hejo ğəror bədoy itonə dınyo .

Qa oşko, qa punhon sa daveş heste ,

Qa olxarteş heste , qa nəveş heste ,

Ruşin beyış heste , toyki beyş heste ,

Nə tojə bəzıne , nə kanə dınyo .

Hakaynə sərəsniş çiçe çey piyey ,

Hejo hənək bəkaş de nozi əçey ,

Hiç çəş əkəniyən ıştı rozi bey ,

Barışte , bərıjne har xonə dınyo .

Bəhram , diyə bıkə bəştə ha tonə ,

Çiç bəbaş , çiç bənoş iyo nışonə ,

Iştə şairəti ve məvə vonə

Tınış ebardəni har çanə dınyo ...

 

Bəhram Şəms

11.12.2020

Category: Tolışi poeziya | Views: 65 | Added by: tmmrtalish | Tags: Bəhram Şəms | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: