/ Новости сайта / TMH XABAR / Dünya Talış təşkilatlarının  birgə   Müraciətlə, tələbləri
04.06.2020

Dünya Talış təşkilatlarının  birgə   Müraciətlə, tələbləri

219 0 TMH XABAR
Dünya Talışlarının birgə  təşkilatlarının   Tələb və Müraciətləri  Azərbaycan Resbublikasında, kifayyət qədər, qeyri-rəsmi ictimai rəydə, say tərkibinə görə 2-ci Xalq hesab edilən,- 

 Talış xalqının ımkan verilməməsi ucbatından, rəsmi qeydiyyatdan mərhum, ictimai, mədəni, ədəbi və digər qrum, təşkilat və birliklərinin, 

 ölkə Ali icra və Qanunverici  hakimiyyətinə  

                                                                       T Ə L Ə B - M Ü R A C İ Ə T İ: 

Azərbaycan Resbublikasının sələfinin, Azərbaycan SSR-nın dövründə, hələ keçən əsrin əvvəllərində, ölkənin azərbaycan-türkdilli xalqının ədəbi, mədəni, incəsənət xadimlərinin haqq-hüquqlarının qorunması və eləcə də, yaradıcılıq imkanlarını sitimullaşdırmaq, habelə, onların məişət ehtiyaclarının təminatında belə, yardımçı olan birlikləri, qeyri-hökümət təşkilatları formasında yaradılmış və….tam Dövlət qayğısı ilə, büdcədən ödənilmələrlə təmin edilmişdir, bu ənənə, hazırda da çox qabarıq formada qorunub saxlanılır! 

 Qeyri-türk xalqı olmaqla, Talış xalqının ədəbi ictimaiyyətinin nümayəndələri, hazırda AR-nın Konstitusiyasının və qanunlarının verdiyi imkanlar səviyyəsində, ana dillərində yaradıcılıqla məşğul olan ziyalıların, Ölkədə ən nufuzlu sayıla biləcək, qeyri-hökümət təşkilatı olan, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin İdarə heyyətinə müraciət edərək, həmin Birliyin tərkibində, Talış yazarlarının sector-bölməsinin yaradılmasını xahiş etmişlər. Birliyin rəhbərliyinin cavabında göstərilmişdir ki, ancaq və ancaq Dövlət dilində yaradıcılıqla məşğul olanları öz tərkibində birləşdirir, edilən xahişdənsə sərt şəkildə imtina edilmişdir! 

 Bu imtinadan sonara, hesab etmək olar ki, AR-da yaşayan Talış xalqının ədəbi, mədəni, incəsənət xadimləri, ölkə Ali qanunlarına istinadən, öz ictimai-sosial hüquqlarının müdafiəsini qura biləcək birliklərini yarada bilər və Dövlət büdcəsindən, hazırda mövcud olan qeyri-hökümət təşkilatları timsalında olduğu kimi, analoji qaydada maliyələşdirilməsinə qərar verilməlidir. 

 Ölkənin Ali icra hakimiyyətindən xahiş edirik, hazırda dağınıq formada, heç bir dövlət dəstəyinə ümid etmədən fəaliyyət göstərən, Talış xalqının yaşamında ciddi təsirə malik, ədəbi, müsiqi, kino, teatr, mətbuat xadimlərinin birliklərinin, qeyri-hökümət təşkilatlarının yaradılmasına sitimul verilməsinə və  hökümət  qayğısı ilə əhatə edilməsinə qərar verilsin! 

 

 Dərin hörmətlə, 


Ələkrəm Hummətov  

  TMMR – ın prezidenti . 


Rəhim Mirzəyev 

TMMR mühacir hökumətinin  baş naziri . 

 

Əlimərdan Şükürov 

 Talış Ağsaqqalları Ali Şurası təşkilatı komitəsinin sədri. 

 

Seyidəmir Məmmədzadə  

 Azərbaycan Xalqların Demokratik Partiya Təşkilati komitəsinin sədri . 

 

Muhaddin Abdulov   

ТMMM Sankt-Peterburq şəhəri üzrə rəhbəri. 

 

Vuqar Salayev  

 Talish gənclər ittifaqinin rəhbəri . 

 

Rafaq Babayev  

 Sankt-Peterburq şəhəri üzrə «Talış» TMMM rəhbəri . 

 

Ruslan Almaszada  

Talış Milli Hərakatının sədr müavini . 

 

Müşfiq Abbasov 

TMMM Kemerovo vilayəti-Kuzbass üzrə rəhbəri . 

 

Sergey Paşinov  

TMMM AVESTA İrkutsk şəhəri üzrə rəhbəri. 

 

Boris Talischinski 

TMMR-nın Mühacir hökumətində  -Təbiət, ekologiya və təbii sərvətlər naziri . 

 

Babazadə İlham  

Sər vəzirin 1-ci müavini, Gənclər, idman və turizm naziri . 

 

İsayev Kamal  

TMMR-nın Mühacir hökumətində - İctimai məsələlər üzrə Sər vəzirin müavini, Mədəniyyət, etnoqrafiya, dilçilik naziri . 

 

 İntiqam Həmidov 

TMMR-nın Mühacir hökumətində - Əmək, sosial təminatlar naziri. 

 
Mahmudov Rövşən 

TMMR-nın Mühacir hökumətində - Energetika naziri. 

 
Zamin Hüseynov 

TMMR-nın Mühacir hökumətində - Kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyat naziri. 


Idris Qasımov  

TMMR-nın Mühacir hökumətində - Nəqliyyat Rabitə və informatik vasitələr naziri. 

 

 Babək Mustafayev  

TMMR-nın Mühacir hökumətində - Ümümorta, peşə və ali-ixtisas təhsili naziri . 

 

Əli Gilani  

 TMMR-nın Mühacir hökumətində  - Tikinti və sənaye naziri . 
TMH və  tolishstan.com 

Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *: