12:46
Elşən Həsənov: Erevandə 3 kərə konfrans dəvonə bə, bəs bı ənəndə vaxti Azərbaycandə bo tolışon hukuməti tərıfo çı ko kardə bə?

Elşən Həsənov: Erevandə 3 kərə konfrans dəvonə bə, bəs bı ənəndə vaxti Azərbaycandə bo tolışon hukuməti tərıfo çı ko kardə bə?

Bə TolishMedia aqentəti ımrujnə xəbon əsosi, tolışə numunəviə şəxsiyət, ictimai xadim,  çı Tolışi Milliyə Hımıcımı fəol-mıboriz Elşən Həsənov “Facebook”-i ıştə səhifədə nıvıştəşe: “Vey marağine,aslındə hiç marağinən nı, bəçey ro kı, har çiy oşko çıdə. Maya manqi 24- 26-də Erevandə tolışşunasəti 3-nə konfrans dəvone be.Çok fik bıdən 1-nə ne, 2-nə ne, 3-nə konfrans), ışdənən beynəlxalq ştatus bə konfrans!

AR jimon kardə kalı, xususi ğeyd kardəm “kali”, bəsdə sinə jə, dışdə tolışəti fəxr kardə tolıson munasibət çoke be vındemone. Tənqıd ne, ovasdin bə təhqir, dojmoni qılə be bə 1 kəpik, əlbəttə etikə çərçıvədə tənğıd karde əznın, ıntasi bımı arqument varde lozıme, əvən ku ni, teylə şıxanən çanəndə bəkan, həni tolışon quş oqıniyə çomon “qardaşlıq” nəğıliku, ın arqument ne qodniye, urusi votənə.

Əslındə tolıson, tolıson votdım ha, bə təşkil bıkon, əyo ıştirak kardə fərzəndon vey səğ bıbən votənin, çəmə sədo bə dınyo rosnidən. Erevandə 3 kərə konfrans dəvonə bə, tolısi zıvon tədqiq kardə bedə, omutə bedə, kitob bekardən, sayt, radio soxtedən, əlıdə mədəni kon vindedən, bəs bı ənəndə vaxti Azərbaycandə bo tolışon hukuməti tərıfo çı ko kardə bə?

Çəvon kardə ko bə iqlə məqşədi ğollığış kardə- tolışı çe mıyono bekarde, çəy dəyəron dızdiye, ım umrujən dəvom kardə. Isət az votdənim, şımə bovotən kiye çəmə dust, kiye deşmen? Dorızim karde pidəni, intasi iqlə çıyən bovotım, çəmə deşmenmon ni, ım fakte, tolış bo deşmeni ne bo dusti nəvə, ım umrujən jıqoe, maşqiən joqo bəbe!”

Category: TALIŞH | Views: 341 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: