search
menu
person

NEWS AND UDATES


10:55
Elvin İsayev bə ozodəti beşey

Elvin İsayev bə ozodəti beşey
 

Rusiya  Sankt – Peterburq şəhərədə jiyə Elvin İsayevi ımrujnə məhkəmə, əy bə Ozobiconi kukməti dast doyış məqbul nızınəşe. Elvin İsayevi detobə sentyabırə manqi  vistiço bə hiç qılə keşvər doy əbıni. Peterburqi məhkəmə verdikt ımruj jıqo bey. Bə hiç qılə keşvəri formulirovkada Ozobicon çəşənəvodə qətə bedə. Detobə senyabıri vistıço Elvin İsayevi bə Avropa şeyro bəya lazim bıə  koğəzon bəpe həmə hozo bıbun.

Bə şımə vir əyən dəğandom ki, Ozobicono çand bəjən omə əlehdə ğolloğəvonəti əhəşon iyən polisi xonəxon bə dumo təyli oqordoniyə bin. Imən əy votedə ki, Rusiya hiç kəynə ıştə şəhərvandi bə co keşvəron təhvil dodəni. Elvin İsayevi koədə Rusiya tarixi dırozi bə ıştə miji xıvand beşeyış nişo doy. Əmənən bə Elvin İsayevi Avropadə nuə jimoni de nuə hımıcımi orzu kardəmon. Elvin İsayev iyən bənəy Elvini çand qılə dəqıjiyə tolış bəpe bızıno, çe əy peşt iqlə çe əy Tolışə milləte. Sə bey, şey!

Xıdo bə Tolışon ovand bıdo!(TolishMedia.)

tolishstan.com
Category: TALIŞH | Views: 122 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $