11:41
FƏSLİ-BAHAR ÇE ĞƏŞƏNQE . Bəxtiyar Ruşin
Bəxtiyar Ruşin

FƏSLİ-BAHAR ÇE ĞƏŞƏNQE

Əhəd Moxtari əvəsorış ve pidəbe;
ım şeir bəçəy rufi ərməğone

Bəxtiyar Ruşin Aprel, 2006

( Şeyri sıftə navonə statusonədə )

Pəh, sori çı xosə vəxte,
Kəfşəni koy ısə vəxte.

Dıştə sardi şe zımıston,
Obod bedə iyən boston.

Nozə kardən de çiməni,
Şumən jeydən bə zəmini.

Çəğono eğandən lonə,
Lonədə peşandən donə:

Geşnı, şivit, təyf, vəzərı,
Pamador, xıyo, cəfəri.

Hay qıləy xosə neməte,
Yəni, çı sufrə bərəkəte!

Oğandəşe həni voşi,
Əğlon okışdən otəşi.

Ovəyziku pur bə səvon,
Bə dimdə handə pəsəvon.

Pəsonən şin-şini çardən,
Zizəynə aləfon hardən.

Har zizə bə qıləy ranqe;
Fəsli-bahar çe ğəşənqe!


Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve açık hava
Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi ve açık hava
Görüntünün olası içeriği: bitki, doğa ve açık hava
Görüntünün olası içeriği: bitki, çiçek, gökyüzü, doğa ve açık hava
Category: Taliys | Views: 384 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: