search
menu
person

NEWS AND UDATES


17:36
HƏROMZODƏ .
HƏROMZODƏ

De duy ıştə vırə şin kardəkəson,
Bımi- bəy şat be- be sin kardəkəson,
Iştə rəğı- rişə qin kardəkəson...
Noydən bə jələvni nom: həromzodə!

Jıqonə odəmon muftəxor bedən,
Bo pey şəkə bedən, bo jiy mor bedən.
Rostəti məsədə quşdə kor bedən,
Noydə bo həxi ro dom həromzodə.

Pulış hest, molış hest, kardedə şoy- şoy,
Joğbızın, pəredə de vəzifə voy.
Məxloğ həmə zındə ta umrı oxoy,
Bəne merdi jiyə kom həromzodə?

Çəy ıştə bobiyon bə ro şedən dəy,
Çı xəlği dılədə oqəye- oqəy.
Vey bə fik şedəm ki, sıvo ıştə kəy,
Konco pekardəşe şom həromzodə?

Bıboən koncosə çe vey kəsi qəv,
Bəyro davardedə de kefi ruj- şəv.
Hakanə qəp jəydə ıştən- deştə əv,
“Mavoji çımınən mom həromzodəy”.

Məxloği xəş beyro zuy cəm kardəni,
Zəmin dasto beşə- hiç ğəm kardəni.
Tolışə zıvoni bəqəm kardəni,
Milləti zınedə xom həromzodə.

08. 12. 2018. Xanəli Tolış
Category: TOLIŞİ POEZİYA . | Views: 258 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar
$ COM_IS_ACTIVE $  $ COM_NUM_ENTRIES $