18:04
Har Tolış bı koy bəpe komək bıkə .

Har Tolış bı koy bəpe komək bıkə ,ım ko çəmə qılə millət be dınyo nuşu doyroye . Çımı əzizə Tolışə merdon ,hovun kalı odəmi komak karde ə ğədərən pırablemij nije , kali odamon bə i qılə nunu çaşij hısdıje . Əmə qılə millət be bəbe bə dınyo nuşu bıdamon . Tolışi milləti bə dınyo nuşu doyru ım koyun bəbe bıkəmon ,ışdən bışdə hurmət bıkəmon . Yo qırdə bə pul xarc bəbe :

1) Tolışi zıvonədə materalon hozu karde .

2) Tolışi mətbatı inkşaf karde ,Tolışi pırablemon  pevlo karde .

3)Tolışi əraziyədə kosibə ailon komək karde .

4) Tolışi zıvonada  Telvizya soxde lazime .

5) Tolışi əraziyədə jurnaliston ko kardero . 

  və s.

Çəmə pırablemon veyin çımı əzizə millət bışdə milləti komək karde har tolışi ğarze .

Imiyən bıvotəmon ısət dınyo Tolışon tarix nıvoşdən ,şımənən ışdəni çə tarixi qılə hissə bıkən .

Har ko məxvi bəndıne .


Ruslan Almaszada .
 
Category: Taliys | Views: 583 | Added by: tmmrtalish | Tags: Ruslan Almaszada. | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: