/ Новости сайта / TMH XABAR / "İ BIBƏMON!",  "Bə iyəndı zu sərf məkəmon!" votəkəson oxonə vaxton həniən bə "nav" şedən !!!
11.07.2020

"İ BIBƏMON!",  "Bə iyəndı zu sərf məkəmon!" votəkəson oxonə vaxton həniən bə "nav" şedən !!!

153 0 TMH XABAR
"İ BIBƏMON!",  "Bə iyəndı zu sərf məkəmon!" votəkəson oxonə vaxton həniən bə "nav" şedən !!!

Səlom, xosə tolışon, duston, bolion, hovon!
"İ BIBƏMON!",  "Bə iyəndı zu sərf məkəmon!" votəkəson oxonə vaxton həniən bə "nav" şedən, həniən vey "zu sərf kardən bəştə ıştə tolışon"! 
Bolion, şımə ko orəxə? Ya şımə ko hejo Ime? Iştən ıştəni exroc karde bəştəyon peşə kardə?
1993-inə sori "səhvon oşko kardon"! Lap çok, əmənən rozimon, səhvon bən, hiç inson be səhv əbıni!
Həni anən neyəni:- "Ulu öndər", " Böyuk siyasətçi"... Bın sıxanon sapeyən vey şedəmon, bo kionsə joqo be bəzıne!Şıməni de şımə "Ulu öndəri" sə bə sə vadoydəmon!
Voteydəyon, "TMMR" çe urusi proyekte", çəğın voteydəyon "TMMR-i yolon de " Ulu öndəri diqtə eşt-nışt kardə bin"!
Nomonən qətdəyon - Ələkrəm Hümmətzadə, Mikayıl Hacıyev!!!
 De kon məntiqi ımoni voteydəyon? Boştə hədəfonyon müəyyən kardə? Ya ın hədəfonşon bo şımə təyin kardə?
27 sor bə nav co fikirdə bəyon, " bə muxtariyyati əleyh bəyon", "6 manq bə nav umu bəyon bə Mehriban xanımi ki, bə tolışon müxtariyyat bədo!"
Isət etiraf kardəyon ki, səhvə fikirdə bəyon! Jəqo niebən! Qasi çəş bıkəmon şımə ıştə ğəti roy müəyyən bıkəşon, çəğın tolışi xəlqi ozodəti həxədə qəp bıjənəmon?
"Ə.Hümmətzadə, M.Haciyevi bo " Ulu öndəri" ko kardəbin" votəkəson çı yodo beşə ki, Ə.Hümmətzodə çı "rastreli" jentono hıtə, 2 kərə bəy "ömürlük" ğərorşon handə, 11 sor ən qonə şəraitdə gəstgir kardəşone, M.Haciyev de ıştə boon 30 sorisən vey zindondə cəzo kəşəşone!
Çiç bıvotəmon bəşmə məntiqi? Im çı cürə məntiqe?
Etiraf kardəyon ki, "şımə tərəfdaron(tolışi mübarizə 4 cərəyani dılədə) kamin! Çok, joqo-joqo " tərəfdaron" vey  kardeyon pidə? Əvon vey bəben?
(Iştənən ın sıxanon lınqə tıppə məseədə çı miyono beşəkəson voteədə odəm qırd hədəyon mandedə!)
Vey çoke ki, ıştən bə qi qətedon ki,  de "fövğəl zuon müttəfiqiyon"! Vey çok, yəni MÜSTƏQİL niyon, müstəqil beən əzıniyon! Şıməni bə sə dəşedəmon! Çoko voteydən, jəqoən votəniyon! Vey Təəssuf kardəmon! Bıjiyən!
Şinə bolion, əmə ijənən voteydəmon: - ki bo tolışi xəlqi ıştən, ya de kon "fövğəl zuon" dasti çiçsə bəse, əmə çə odəmon( həmən "fövğəl zuon") ğənşərdə ehtirami qoroş ıştə kılo peqəte hozzomon( "Готовы снимать шляпы перед ними!").
Həni 6-7 manqi bəpeşt məvotənən, "Əmə səhvə fikirdə bəmon"!


TMH
tolishstan.com
Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Категории раздела
TMH XABAR [247]
TMMR XABARLAR [80]
MADANİYYAT [15]
TALIŞH [227]
SIYASƏT [105]
SOSİAL ŞƏBƏKƏ XABARLARİ [12]
SİYASAT
ELİM VƏ İNKŞAF [13]
TARİX [23]
İDMAN [3]
TARİXİ ÇİXŞLAR [4]
SOSİAL PRABLEMLƏR [11]
TOLIŞİ POEZİYA . [25]
XƏBƏRLƏR [524]
События в мире [1]
Россия [3]
Политика [6]
Бизнес [1]
Технологии [0]
Наука [0]
Здоровье [1]
Спорт [0]
Образование [0]
Site information [1]
Dear, valuable and dear to our readers and regular followers of our site. Our site provides you with all kinds of news - economic, cultural, scientific, religious information and materials, as well as poems, stories and other valuable materials.   We consider informing as our main goal for you. Also, one of our main goals is the timely, accurate and honest reporting of traditions and customs, moral and social problems of other indigenous peoples of the country, as well as communicating the problems of the Talyshs to the world community as a whole! In particular, we thank and ask you for providing us with valuable information and materials, using every opportunity to achieve our goals, we thank those who helped us by conducting quick, timely and in-depth studies!   Site managers , Ruslan Almaszada . Deputy Head and Technical Manager Ilham Babazade. Tel.0031686031475
Календарь
«  Май 2020  »
ВсПнВтСрЧтПтСб
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Total of answers: 10
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0