search
menu
person

NEWS AND UDATES


22:03
İMRUJ AYTƏN EYVAZON MOBƏRUJE, TƏBRİK BIKƏMON

İMRUJ AYTƏN EYVAZON MOBƏRUJE, TƏBRİK BIKƏMON

Huseynova Aytən Quləli kinə (Aytən Eyvazon) 14 yanvar 1985-ci sorədə Sumqayıt şəhrədə bə dınyo omə. “Təzadlar” almanaxədə, "Tolışon sədo" qəzetədə, “Aləm” jurnalədə inə zıvonədə çəy şeron, ğəzəlon, aforizmon, nəğılon, hekoyəon dərc bən. Tolışi zıvonədə iminə roman- "Dıli Sədo" əsəri muəllife. Aytən Eyvazon 2016-ci soriko tolışi-tırki zıvonədə nəşr bə “Aləm” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnali redaktore. "Qızıl Qələm" mukəfati layiq vində bə. Azərboyconi Jurnaliston İcoəti uzve.

OFƏYƏ
(qəzəl)

Bətı vey şukr, Xıdo, çok, xosə xilqət ofəyə,
Bəməno ali kəson, həm yolə hikmət ofəyə.

Bəməro şən, oqətən rostə rizon, dəy bışəmon,
Ali Peyğəmbəri pok ruşnədə rəhmət ofəyə.

Iştı dardı yolebu, heç tı məzın əy besəbəb. 
Boçiyo şəv bəmə ovşum əve zılmot ofəyə.

Çanə qəştən bıkəmon dınyo, ni xoşbəxtə vırə. 
Iştə har bandə dılı boştəro həsrət ofəyə.

Zındəmon ki, Xıdo, çanəndə tı har bəndə pidə. 
Jiyə har dıldə qıləy eşği-məhəbbət ofəyə.

Xıdo aləm, təbiət həm odəmon doydə nışo,
Çəy ovəynən, bəmə har zərrədə ayət ofəyə.

Ve nığıl hikməti dəryo, kitobon inci sədəf, 
Obəka har qılə Aytən, bəyo sərvət ofəyə.


Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, gülümsüyor, yakın çekim
Категория: Tolişə poeziya. | Просмотров: 41 | Добавил: tmmrtalish | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
https://www.accuweather.com/az/az/lankaran/29090/daily-weather-forecast/29090