19:43
Im sor Tolışi xəlqi ve yolə navadə şəkəson ginij kardije Xıdo  həmə rəhmət bıkə !!!

Im sor Tolışi xəlqi ve yolə navadə şəkəson ginij kardije Xıdo  həmə rəhmət bıkə !!!

Çəmə Kahin Boli bə rəhmət çəvədə ruji bə ğərar oməbimon ki, omə Əynə (Cımmə) şəvi Rəhməttiqi bə yod dənəmon, ehsan bıdəmon!
Soxə sərt karantini əmon nıdoşe!
Peş Fəxrəddin Boli bə rəhmət şe bə ğərar omimon ki, əvoni dıynən ico Yad bıkəmon!
Imruj çəmə tolışə boliondə 4-5 kəs( kali dustonən vacibə koşon beşe, ome nızınin) bə çəmə kə bəmı peqıniye oməbin, bəmı səsəloməti, təsəlli be qoroş!
Nıştimon, bə Yasini quş domone, bə çəmə Bolion rufi dıvonmon karde, çəvon barədə xatironmon bə yod dənoy!
Xıdo çəmə Bolion rəhmət bıkə, vırəşon vəyşt bıbu! Amin!
Şəkildə bunlar ola bilər: Kahin Mirzalizade və Elcin Yusifzade

Oktay Askerov

Category: TALIŞH | Views: 128 | Added by: tmmrtalish | Tags: Oktay Askerov | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: