09:24
Kulon bud bıbo ! Həzo soron dəvonon ...!!! TMMR -i müvəqqəti icro hüküməti Sər vəzir
Xosə Tolışon,  martə manqi 19 - də hanqomoni də kadusi aşmardi, 3756 - sori  kulə şəv damedə. Manqi 19 orəxnə çoşanbə damə şəve.  Maskişanqonə şəv dəvardə sori kule . De  Kadusi  aşmardi  3757 - nə sori dame çəş kardəmon. Kulə şəvədə tolışon həmə, yolı- ruk kulşanbə  bəkan, ıştəni otəşi kutisə həvolə bəkan , sədoji , lınqədoji, luzədoji , peştədoji. - mılxəs çanandə  noxəşi , dardı -  bəlo heste həmə de kanə sori dəro bəkan . Əmənən bəşmə de Kulə şəvi ome çəşruşni dodəm. Arzu kardedəm ki ım tojə sori po bəşmə ,bəçəmə eli  eqıno.Şımə  süfrə həmişə bərəkətin bıbu. Şımə həmə dardon bıdə bımandon kanə sorədə , çəmə xosə xəlğ ! Kulon bud bıbo ! Həzo soron dəvonon ...!!!

Rəhim Mirzəyev 

TMMR -i müvəqqəti icro hüküməti Sər vəzir 
Category: TMMR-nın Xəbərlər | Views: 511 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: