17:27
Ələkrəm Hümmətzodə .Droud bəşmə moliyyətinə, ğurbinə Həmron, Boon, Hovon, şinə Balon!

 Ələkrəm Hümmətzodə .Droud bəşmə moliyyətinə, ğurbinə Həmron, Boon, Hovon, şinə Balon!
Çan soroni de şımə i vırədə, i co yolə Tolışə milləti jimoni roədə dastım oməy şikilədə hestim, çanədə Xıdo doə ömür heste, bəbem İnşallah!
Əmmo, ısət kali səhəti qonəti hesob, veyən bə vacibə məsəlon münasibət, çoknə votdən, rə, operativ nuşo doy zındənim. Handero çaşon imkon vey kam bə…
Çımı iyo, ım social şəbəkədə, dustiyətiyədə biyə həmron, kali səbəbon, sıxani həqiqəti yolə inson hesob kardəme, kardedəm, daima de ıştə yolə şücaəti Xido əmonədə bıbon!
Isət, har ko oxe be təkin, hesob kardəm, de şımə co be vaxt omə rəsə, mıni bıbaxşən, bəbe ki, kali yol səhvon, qınoyon şımə münasibətədə vadoəme!...
Tolışi jimoni roədə bəşmə har koədə, həmən iyo yolə uğuron noc, orzu kardəm!... Bıjiyən, bıjiyo Tolış!
Daima səlomət, Xıdo əmonədə, bə Xıdo əmonət bıbən!
Əziz və çox hörmətli dostlar!
Hesab edirəm, hazırkı ixtiyar yaşıma görə sizdən ayrılmaq qərarıma hörmətlə yanaşıb, normal qəbul edecəksiniz. Uzun illər ərzində sizinlə birlikdə olmaq şərəfinə nəsib olduğum müddətdə səhvlərim olubsa, üzürlü sayıb, əhv etmənizi rica edirəm... Allaha əmanət olun!
Hər sahədə Sizlərə böyük uğurlar diləyirəm!
Var və salamat olun!
Dərin hörmətlə....
Ələkrəm Hümmətzodə
Bir 1 nəfər və mətn şəkili ola bilər
 
Category: TMH Xəbon | Views: 97 | Added by: tmmrtalish | Tags: Ələkrəm Hümmətzodə | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: