15:26
Ələkrəm Hümmətzodə : Har ko bımando bə i kano, ğurbinə Hovon iyən Boon!
      Ələkrəm Hümmətzodə : Har ko bımando bə i kano, ğurbinə Hovon iyən Boon! Az, həni vey piəmerdem. yəqin ki, de şımə, çımı i vırədə be zəmon vey kam mandə, dastımon çiç oma kardəmon. ısətən kardedəmon, bə oxonə nəfəsiən, de Xıdo komği, bəkərdemon, hiç vaxt kardə koon müqabilədə əvəz piəm ni, hesob kardəme, ısətən jıqo hesob kardəm, çımı ğarz bə!...
İsət, əmə, tojədən, bə qləy jıqo məqam oma rəsəmon ki, çəmə Toloşə milləti navədə biə kəson qləy,- alim, ruşunəfam nümayəndə dəstgir bə, zindonədəy, çəy taleh çoknə bəbe, iqlə Xıdovandialəm zınedə! .... Məydonədə, Toloşon nomədə qəp jəy ixtiyari, əsosən, bə ıştə civi, luzi, bə co kişvəron mənafe iyən marağon xoto, de çəvon sifarişi bəştə giy peqətəkəson, qom-qom qəpon jəydən, əmmo.... hiç nıbo, i kərəyən Fəxrəddin Boyli nomıjon bəştə "yolə siyasi təhlilonədə" kəşedənin, toloşəti bımando bə i kəno, hiç nıbo qləy insoni eqiniyə qonə vəziyyəti barədə, i kəlməyən sıxan vote ya tarsedən, yaən de şəxsi ambisiya, co kişvəron məxsusi sifarişi, hiçi votdənin!... Ancaq, hələ çı Toloşon jimoni dışmenonkon sitat varde-varde, həməy ğınohkarən zınedən ki, guya hiç ki ko kardəni, həmə ıştəni həvatəje, i qılə ımon, de co milləton jimoni xoto, bə həməy çamur şodo-şodo, de beməno qəpon guya ko kardən....
Votdən, Rusiya Federasiyada, se sa həzo (300 000) Toloş jiedə, əmmo i qılə rəsmi ümümtoloşə təşkilat be barədə hələ ki, məlumat ni! Parse bəbe, boçi?... 
Bəvədə parsedəmon, qəp jəy, ğiybət karde kano, şinə Boon, şımə de çiçi məşğulion?.... 
Əmə votdəmon, bə ğıriyyət boən. hiç nıbo, çəmə dəstgir biyə boli, ruşinəfam, alim barədə, çəy əleyh qıləy sıxan bıvotən, əvən Toloşe!..... De yolə hürməti....

tolishstan.com
Category: TMH XABAR | Views: 434 | Added by: tmmrtalish | Tags: tolishstan.com | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: