11.08.2021

OLİMPİYA UĞURLARI,,MIZ "

Tokio 2020 Olimpiya oyunlarında Azərbaycanı 13 idman növündə 44 idmançı təmsil edirdi. Hələ yarışların ilkin mərhələsində 37 ,,idmançımız " məğlub olaraq Olimpiadanı tərk etməli oldu. Qalan 7 idmançımızdan 3ü, Rafael Ağayev, Rüstəm Orucov və Mariya Stadnik gümüş medal, 4 idmançı bürünc medal qazanmışdır.
Müqayisə üçün deyim ki, bizim qonş
09.08.2021

9 Avqust: Yerli Xalqlar Günü / BMT Beynəlxalq Yerli Xalqlar Günü Yerli Xalqlar Günü 1994 -cü ildən mövcuddur. Dünyada təxminən 370 milyon in

9 Avqust: Yerli Xalqlar Günü / BMT Beynəlxalq Yerli Xalqlar Günü
Yerli Xalqlar Günü 1994 -cü ildən mövcuddur. Dünyada təxminən 370 milyon insan yerli xalqlara mənsubdur. 2021 devizi: “Heç kəsi geridə qoymayın. Yerli xalqlar və yeni bir sosial müqavilə çağırışı“
1993 -cü ildə BMT bunu Beynəlxalq Yerli Xalqlar İli elan etdi. ilk dəfə 13 sentyabr 2007 -ci ildə BMT tərəfindən qərar verildi və bundan sonra bir neçə dəfə təsdiq edildi: BMT -nin qərarları: A / RES / 48/163, A / RES / 49/214, A / RES / 59/174.
Xalqlar bölgədən bölgəyə və ölkədən ölkəyə fərqlənir , onlarin milli və regional əhəmiyyətə malikliyi , özünemexsus  xüsusiyyətləri və müxtəlif tarixi və mədəni kökləri nəzərə alınmalıdır.
 
18.06.2021

Necə baş əyim?

Deyirlər keçmişdə bir padşah varmış, onun çox insafsız əyyanları varmış. Padşah onlara deyəndəki, gedin filan kənddə, filan oğrunu gətirin, onlar gedərmiş bütün kənddə olan camaatı qabağına qatıb gətirərmiş və padşaha deyərdilər, bu kəndin bütün adamları oğrudurlar. Hətta deyirlər bir dəfə padşahın bir kişinin papağına gözü düşür, deyir gedin filan kişinin papağını gətirin. Əyyanlar gedib o kişinin başını bədənindən ayırıb gətirirlər. Padşah onlardan soruşur, niyə belə edirsiz? Əyyanlar deyirlər ki, belə papağın sahibi öz papağının ardınca gələr...
04.06.2021

“Mədəniyyət Nazirliyinin mədəniyyəti çatmadı..” – Baloğlan Əşrəfovun oğlu (VİDEO)

“1971-ci ildən bəri sevilərək xalqın sevgisini qazanan və o gündən bəri sənəti ilə həmişə sevilərək gündəmdə qalmağı bacaran bir sənətçinin ölümü hər kəsə təsir etdi, təkcə Mədəniyyət Nazirliyindən başqa. Düz 50 il peşakar sənətdə oldu. Əməkdar artist adını alıb. Fəxri ad alaraq, vəfat edən digər sənətkarlara hər zaman rəsmi qaydada başsağlığı verilib. Bəs niyə Baloğlan Əşrəfova eyni qaydada baş sağlığı verilmədi?
25.04.2021

ASTARA VƏ BÖLGƏ ZİYALILARININ MÜRACİƏTİ:

Şübhəsiz ki, Azərbaycanda son illərin memarlıq abidələri: Heydər Əliyev Mərkəzi, Alov qüllələri, Olimpiya stadionu, metro stansiyaları, körpülər, saysız-hesabsız yeni arxitektura və memarlıq abidələri göz oxşayır. Azərbaycan memarlığı bu gün milli və Şərq memarlığı ilə yanaşı, eyni
01.12.2020

DƏRSDƏN QAÇMAQ

Son zəng günündə hər nə qədər bəy evinə köçən gəlinlər kimi zırhazır ağlasalar belə, səhər-səhər şirin yuxularına zəhər qatan məktəb illərindən can qurtarmaq əslində şagirdlərin əksəriyyəti üçün sevincli gündür.Ələxüsus  nümunəvi olmayan şagirdlərin həmin gündə daha çox ağlaması diqqət çəkir.Məktəb illəri insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynasa da, bir şagird üçün o qədər də xoş olmayan bəzi məhrumiyyətləri də vardır.Məsələn,səhərlər uzun -uzadı yatıb, oyandığında  tənbəl pişiklər kimi dartına bilmirsən , valideyinlərin ətəyindən zəli kimi yapışıb onları toyda, yasda təqib edə
15.03.2020

Kulə şəv iyən idə ruj haqo

Kul iyən İdi tarix haqqo qıdə xəbə : İd iyən Kul bə Zərduşd peyğənbəriku mandə qılə adəte . Im adəton dınyoda İron , Əfqanon , Tacikon , Azərbaycanon , Tolışon , Kurdiyon , Zazon , Zərduşdon iyən yodo beşə kali milləton id dəvonidən . Im i kərən nuşu dudə ım milləton dəyəndı ğədimə anqıləti hısdijone .
Har sor di cohilə əğolon iyən yolon idə vaxdı ome çaş əkəmon . Im id çəmə tərofonada Tolışada ve çok dəvonin , ımən nafko jığo bı peşo ımoni həmə şe – şe, qıdə -qıdə yodojon bekardijone . Əmə əğıl beyada ım ruji aşmardimon , kenə bome id , kul kali hənəkon bıkəmon .Bıvotom əğləti be ne ijənən fik kardedəm inson bı jimon i kərə omedə əyən jığo idiyon yodadə mandedə .
 
11.03.2020

Nəriman Ağazadə — Lerikdə Novruz (Etnoqrafiya)

İlk dövrlərdə müxtəlif qəbilələrə məxsus adət və ənənələr, bayramlar, sonralar milli adət və ənənələrə, milli bayramlara çevrilmişlər. Belə bayramlardan biri də Novruz bayramıdır. Novruz bayramı Lerik rayonunda da tarixən çox geniş və təmtəraqla qeyd edilmiş və qeyd edilməkdədir. Novruz bayramı qədim dövrdən hər bir azərbaycanlının, eləcə də bir sıra Şərq xalqlarının milli bayramına çevrilmişdir. Uzun illər, xüsusilə sovet dönəmində bu bayramı  xalqın gözündən salmaq üçün müxtəlif yollara əl atılmış, rəsmi şəkildə keçirilməsi qadağan edilmişdir.

Bir ara Novruzun yaranmasını yanlış olaraq islam dini ilə, şiələrin birinci imamı, dördüncü xəlifə, Əlinin hakimiyyətə gəlmə günü ilə əlaqələndirmək istəmişlər. Əvvala, məlumdur ki, hələ eramızdan əvvəl yaşamış madalılar, haxamanişilər, arşakidlər və eramızın ilk əsrlərində sasanilər Novruzu təmtəraqla keçirmişlər.

06.03.2020

Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəz iyən "Amburi Soğnədə" ədəbi məclis martə manqi 16-də saat 18:00-ədə "Nəvuzə İd" mərasimi dəbəvonyen

Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəz iyən "Amburi Soğnədə" ədəbi məclis martə manqi 16-də saat 18:00-ədə "Nəvuzə İd" mərasimi dəbəvonyen. İnformasiya dastəki bəştə qıy hələ ki, "Tolışon Sədo" rujnomə peqətəşe. Çı tolışi həmmə mətbu orqanon - "Aləm TV", "Dodo TV", "Hirkon TV", "Aləm" jurnal, "Ambur" rujnomə, "Dodo" rujnomə bo informasiya dastəki be dəvət kardedəmon.
Boənən Nəvuzə idi bə ivrə dəvonəmon


tolishstan.com
23.12.2019

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şeirə mısabiğədə Lik

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şeirə mısabiğədə çı Likiku şirkət bıkonən hədiyyon iyən tərifnomon doə ben!
Təbrik kardedəmon .
23.12.2019

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şerə musabiqədə Lankon

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şerə musabiqədə ÇI
Lankoniku şirkət əkonən (iştirak bıkon) hədiyyə iyən Tərifnommon doə ben!
Təbrik kardedəmon .
23.12.2019

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şeirə musabiqədə çı Bokuku

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şeirə musabiqədə çı Bokuku iştirak əkonən hədiyyə iyən tərifnomon doə bey!
Təbrik kardedəmon .
1 2 »