25.12.2018

İsa Peyğəmbərin doğum günü qeyd olunur

İsa Peyğəmbərin doğum günü qeyd olunur


.

Hər il xristian aləmi İsa Peyğəmbərin anadan olmasını dekabr ayının 25-də qeyd edir. Baxmayaraq ki, 1 həftə sonra yeni təqvim ili olur, yenə də 25 dekabr təntənəli surətdə qeyd olunur. İsa peyğəmbərin mövlud günü yeni ilin ilk günlərinə təsadüf edir. Həzrət İsa ülul-əzm peyğəmbərlərdən biridir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa və Məhəmməd peyğəmbər Allahın təyin etdiyi böyük və mühüm peyğəmbərlərdəndir. 
Allahın peyğəmbərlik və kitab verdiyi, bəşərə ibrət dərsi və aləmlərə möcüzə etdiyi Məryəm oğlu İsanın doğuluşu da Rəbbimizin qüdrətindən doğan ilahi bir nemətdir. Hələ körpə ikən Allahın verdiyi nitq ilə Onun birlik və varlığına, anası Məryəmin ismətli olmasına şəhadət verən, xəstələri sağaltması və ölüləri diriltməsilə dövrünün həkimlərini mat qoyan, öz ümmətinə sevgi, məhəbbət aşılayan, özündən sonra gələcək peyğəmbər (Hz.Məhəmməd) barədə ümmətinə müjdə verən müqəddəs bir bəşərin dünyaya Rəbb sözü ilə gəlməsi, Yaradanın sonsuz hikmətindən bir nümunədir. İsa (ə)-nin təbliğindən qorxuya düşən o dövrün 

20.12.2018

Çılə şəvon (Yelda) bud bıbu xosə Tolışon! С праздником Шабе-Ялда! Çıllə gecəniz mübarək!

Çılə şəvon (Yelda) bud bıbu xosə Tolışon!
С праздником Шабе-Ялда!
Çıllə gecəniz mübarək!

Dini-fəlsəfi baxımından, məhz bu gecə (dekabrın 20(21) gecəsi) öz mübarək, pak Nurundan günəşi xəlq etmiş Rəbbimiz milyon illər boyu mövcud zülmətə son qoymaqla, külli-kainata (“Həyy” isminə müvafiq) Dirilik(Həyat) bəxş etdi...
Qədim Zərdüşt dininin Avesta kitabında məhz bu gün, Günəşin xəlq etməklə(ŞəbeYalda=doğum gecəsi), Əhrimanı məğlub etmiş Ahura-Mazda şər (batil) üzərində xeyriin(haqqın) qələbəsini bərqərar etmişdir...Odur ki, ta qədim zamanlardan, insanlar, məxsusən də iran dilli xalqlar ilin bu ən uzun gecəsini ən möhtəşəm şəkildə qeyd etmişlər...
04.12.2018

Talış toyu adət və ənənə .IRAN

Talış toyu adət və ənənə .IRAN
01.12.2018

Ələkrəm Hümmətovun 70 yaş yubiley günüdür . 28.10.2018.

Salam hörmətli xalqım  bu gün Azərbaycan və Talış xalqın qəhraman övladı , ziyalı Ələkrəm Hümmətovun 70 yaş yubiley günüdür . Bu münasibətlə öz adımdan və ailəm adımdan cənab Ələkrəm Hümmətovu  təbrik edirəm , arzu edirəm ki , 100 il yaşasın Talış xalqına öz töhvəsini versin .
« 1 2