15.03.2020

Kulə şəv iyən idə ruj haqo

Kul iyən İdi tarix haqqo qıdə xəbə : İd iyən Kul bə Zərduşd peyğənbəriku mandə qılə adəte . Im adəton dınyoda İron , Əfqanon , Tacikon , Azərbaycanon , Tolışon , Kurdiyon , Zazon , Zərduşdon iyən yodo beşə kali milləton id dəvonidən . Im i kərən nuşu dudə ım milləton dəyəndı ğədimə anqıləti hısdijone .
Har sor di cohilə əğolon iyən yolon idə vaxdı ome çaş əkəmon . Im id çəmə tərofonada Tolışada ve çok dəvonin , ımən nafko jığo bı peşo ımoni həmə şe – şe, qıdə -qıdə yodojon bekardijone . Əmə əğıl beyada ım ruji aşmardimon , kenə bome id , kul kali hənəkon bıkəmon .Bıvotom əğləti be ne ijənən fik kardedəm inson bı jimon i kərə omedə əyən jığo idiyon yodadə mandedə .
 
11.03.2020

Nəriman Ağazadə — Lerikdə Novruz (Etnoqrafiya)

İlk dövrlərdə müxtəlif qəbilələrə məxsus adət və ənənələr, bayramlar, sonralar milli adət və ənənələrə, milli bayramlara çevrilmişlər. Belə bayramlardan biri də Novruz bayramıdır. Novruz bayramı Lerik rayonunda da tarixən çox geniş və təmtəraqla qeyd edilmiş və qeyd edilməkdədir. Novruz bayramı qədim dövrdən hər bir azərbaycanlının, eləcə də bir sıra Şərq xalqlarının milli bayramına çevrilmişdir. Uzun illər, xüsusilə sovet dönəmində bu bayramı  xalqın gözündən salmaq üçün müxtəlif yollara əl atılmış, rəsmi şəkildə keçirilməsi qadağan edilmişdir.

Bir ara Novruzun yaranmasını yanlış olaraq islam dini ilə, şiələrin birinci imamı, dördüncü xəlifə, Əlinin hakimiyyətə gəlmə günü ilə əlaqələndirmək istəmişlər. Əvvala, məlumdur ki, hələ eramızdan əvvəl yaşamış madalılar, haxamanişilər, arşakidlər və eramızın ilk əsrlərində sasanilər Novruzu təmtəraqla keçirmişlər.

06.03.2020

Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəz iyən "Amburi Soğnədə" ədəbi məclis martə manqi 16-də saat 18:00-ədə "Nəvuzə İd" mərasimi dəbəvonyen

Respublika Tolışi Mədəniyyət Mərkəz iyən "Amburi Soğnədə" ədəbi məclis martə manqi 16-də saat 18:00-ədə "Nəvuzə İd" mərasimi dəbəvonyen. İnformasiya dastəki bəştə qıy hələ ki, "Tolışon Sədo" rujnomə peqətəşe. Çı tolışi həmmə mətbu orqanon - "Aləm TV", "Dodo TV", "Hirkon TV", "Aləm" jurnal, "Ambur" rujnomə, "Dodo" rujnomə bo informasiya dastəki be dəvət kardedəmon.
Boənən Nəvuzə idi bə ivrə dəvonəmon


tolishstan.com
23.12.2019

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şeirə mısabiğədə Lik

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şeirə mısabiğədə çı Likiku şirkət bıkonən hədiyyon iyən tərifnomon doə ben!
Təbrik kardedəmon .
23.12.2019

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şerə musabiqədə Lankon

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şerə musabiqədə ÇI
Lankoniku şirkət əkonən (iştirak bıkon) hədiyyə iyən Tərifnommon doə ben!
Təbrik kardedəmon .
23.12.2019

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şeirə musabiqədə çı Bokuku

TOLIŞİ ŞƏKƏ BALON şeirə musabiqədə çı Bokuku iştirak əkonən hədiyyə iyən tərifnomon doə bey!
Təbrik kardedəmon .
09.08.2019

ÖTKƏM ADAM

                                                        ÖTKƏM ADAM


(“Ruhumu uçuran xatirələr” silsləsindən)
(1)
Ömür boyu adamların ötkəmliyi ilə, dikbaşlığı ilə, lovğalığı ilə, təkəbbürlüyü ilə  mübarizə aparmışam, bu sifətləri özümdən də uzaqlaşdırmağa çalışmışam, başqalarında da görmək istəməmişəm. Bunun əksinə, səmimiliyə, mehribançılığa, sadəliyə nə qədər nail olmuşam, məni tanıyanlar bilər. Amma həmişə haqsevər olmuşam, bunun ucbatından başıma min oyunlar gəlib... 
Sovet dövründə 60-cı illərdə güclü enerjili, sağlam bədənli, xəyalpərəst bir yeniyetmə idim. 13-14 yaşımdan elə bil mənə vəhy gəlmişdi: Çox çalışır, çox oxuyurdum. Çalışdıqca yorulmurdum, öhdəmə düşən hər işi səliqə-sahmanla görürdüm, tez də icra edirdim. Nə oxuyurdumsa, yaddaşıma həkk olunurdu. Məktəbdə tədris edilən fənləri ani nəzər salmaqla öyrənə bilirdim. Yoldaşlardan üstünlüyüm orasında idi ki, öyrəndiklərimi, bildiklərimi tezis halına salıb səliqə ilə nəql edə bilirdim, çünki söz ehtiyatım, natiqlik məharətim vardı. Bu da ondan yaranmışdı ki, kitabxanada kitab qalmamışdı ki, oxumayım. Hətta qonşu kənd, rayon mərkəzi kitabxanalarına gedirdim. Adını eşitdiyim kitabların sorağına düşürdüm, nə olur-olsun, əldə edirdim, o kitabı oxuyurdum. Bizim dövrümüzdə elmə-sənətə, kitaba böyük həvəs-maraq var idi. Kitabxanaçı oxuduğumuz kitabın qısa məzmununu bizə söylədirdi, kitab müzakirələri keçirirdi. Onlardan üç nəfəri heç unutmadım, rəhmətə gedəni də var, sağ qalanı da: Ağabala, Kamil, Mirzərza)
29.04.2019

RUHUMU UÇURAN XATİRƏLƏR (6) HEÇ BELƏ XAR OLMAMIŞDIM

RUHUMU UÇURAN XATİRƏLƏR (6)
HEÇ BELƏ XAR OLMAMIŞDIM
( 1-ci hissə)
1983-cü ildə eni 7 m. uzunu 12 m. olan bir təzə ev tikdik. İlkin olaraq aşağı mərtəbədə hamamı istifadəyə verdim. Sonra tədricən üç il ərzində evdə remont apardım. Dülgər, xarratlarla yanaşı, mən də gücüm çatan işlər görürdüm. Məsələn, hazır geydirmə taxtalardan döşəmə vururdum...
1986-cı il may ayının axırları idi. Bir neçə gün idi ki, dərsdən sonra gəlirdim, aşağı mərtəbədə hamamla yanaşı olan mətbəxin döşəməsini tikirdim.Usta mətbəxə kiçik bir pəncərə (hakuşka) qoymuşdu. ( Sonralar onu genişlətdim) Ona görə burada işləyəndə darlıqdan, havasızlıqdan təngnəfəs olurdum. Bərk tərləyirdim və tez-tez böyürdəki hamamda duş qəbul edirdim. Bu isti-soyuq olmağım sən demə öz bəd işini görürmüş.
14.03.2019

Xan Evi

                                                                                                      Xan Evi

Bu bina 1898-ci ildə Masallı rayonu Mahmudavar (Mado) kəndində tikilmişdir. İkimərtəbəli bina Mir Əsəd xan və Mir Abdullah xan Talışınskilərə məxsus olmuşdur.

İkimərtəbəli bina 1928-ci ildən 1987-ci ilə qədər məktəb binası kimi istifadə olunmuşdur. ("Mənim Masallım" səh.52, Bakı-1991)

Şəkil Musarza Mirzeyevin şəxsi arxivindəndir. 1985-ci ildə fotoqraf Ramiz Hacıyev tərəfindən çəkilmişdir. Şəkildən Musarza Mirzəyevin 1991-ci ildə yazdığı "Mənim Masallım" kitabının arxa qabığında istifadə etmişdir.

Mir Abdulla və Mir Əsəd xan Talış xanlığının hakimi Mir Mustafa xanın beşinci oğlu Mir İsmayıl xanın nəvələridir.

Əsəd xan Şahvəli xan oğlu Mahmudavarda anadan olmuşdur. Tiflis və Peterburgda təhsil almış, hüquqşunas olmuşdur. 1919-1920 -ci illərdə bolşeviklərin hakimiyyətə gəlişini hiss edən Əsəd xan Talışınski həyat yoldaşı Tacxanım ilə birlikdə İrana getmişdir. (M.Mirzəyev "Mahmudavar" səh.25, Bakı-1997)
03.01.2019

BAKIDA TALIŞ DİLİNDƏ “BOY BƏ TOLIŞ” ( TALIŞ DİYARINA GƏL) POEZİYA ALMANAXI ÇAPDAN ÇIXIB

BAKIDA TALIŞ DİLİNDƏ “BOY BƏ TOLIŞ” ( TALIŞ DİYARINA GƏL) POEZİYA ALMANAXI ÇAPDAN ÇIXIB

Bu günlərdə Bakıda, Azərbaycan nəşriyyatında respublikamızda aborogen xalqlardan biri olan talış xalqının daha bir mədəni uğurunu əks etdirən, talış ədəbiyyatının, talışdilli poeziyanın parlaq nümunəsi olan “Boy bə Tolış” (tərcüməsi: Talış diyarına gəl) şeir toplosu, poeziya almanaxı çapdan çıxmışdır. ( B-2018, 272 səh.)

25.12.2018

İsa Peyğəmbərin doğum günü qeyd olunur

İsa Peyğəmbərin doğum günü qeyd olunur


.

Hər il xristian aləmi İsa Peyğəmbərin anadan olmasını dekabr ayının 25-də qeyd edir. Baxmayaraq ki, 1 həftə sonra yeni təqvim ili olur, yenə də 25 dekabr təntənəli surətdə qeyd olunur. İsa peyğəmbərin mövlud günü yeni ilin ilk günlərinə təsadüf edir. Həzrət İsa ülul-əzm peyğəmbərlərdən biridir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa və Məhəmməd peyğəmbər Allahın təyin etdiyi böyük və mühüm peyğəmbərlərdəndir. 
Allahın peyğəmbərlik və kitab verdiyi, bəşərə ibrət dərsi və aləmlərə möcüzə etdiyi Məryəm oğlu İsanın doğuluşu da Rəbbimizin qüdrətindən doğan ilahi bir nemətdir. Hələ körpə ikən Allahın verdiyi nitq ilə Onun birlik və varlığına, anası Məryəmin ismətli olmasına şəhadət verən, xəstələri sağaltması və ölüləri diriltməsilə dövrünün həkimlərini mat qoyan, öz ümmətinə sevgi, məhəbbət aşılayan, özündən sonra gələcək peyğəmbər (Hz.Məhəmməd) barədə ümmətinə müjdə verən müqəddəs bir bəşərin dünyaya Rəbb sözü ilə gəlməsi, Yaradanın sonsuz hikmətindən bir nümunədir. İsa (ə)-nin təbliğindən qorxuya düşən o dövrün 

« 1 2 3 »