13:56
Muhacir Hukuməti nomo şıməni de beynəlxəlqə İnə Zıvoni ruji təbrik kardə!

Dorod bə şımə, xosə, ğurbinə tolışon!
Çı Tolışon Muhacir Hukuməti nomo şıməni de beynəlxəlqə İnə Zıvoni ruji təbrik kardəm! Bə şımə həm səloməti, həmən dılisoxti çəmə İnə Zıvoni jie orzu kardəm!
Dınyo bəşəriyyət 22 sore İnə Zıvoni Ruji ğeyd kardə. In id 1999-inə sori çı UNESKO tərəfo ğabul bə, çəy məğsəd dınyo xəlqon zıvonon jimonədə haşteye.1952-inə sori Pakistani keşvərədə benqalon boştə İnə zıvoni qorış səpo əştin, hukməti bəvon zorış nişo karde, mardəkəson bin! Hejo ın əhvoləti Banqladeşi keşvəri binoş noy, hejo de çəvon xahişi UNESKO 21 fevral Dınyo İnə Zıvonon Ruj elan karde.
İ tərəfo UNESKO imi bənə İnə zıvonədə qəp jəkəson fərhənqi simvoli, dıminə tərəfo bə iyəndı hurmət karde təki təbliğ kardə.
İnə zıvon bo har kəsi əçəy fərhənqi,tarıxi, adət-ənənon, mənəviyyəti, ən vacibi çəy irsi jimoni əsas amile. Har inson de ıştə İnə zıvoni ıştə ətrofi həməysə çok dərəsdə, təhsil səydə! Har kəs bəpe ıştə İnə zıvoni bızıno, əy jimondə oqəte qoroş ıştə dasto oməy bıko! İnə zıvoni nızne ıştə irsi, ıştə pıə-moə yodo bekardeye! "Qıləy millət məhv karde pidəbu, çəy zıvoni əçəy dasto bıstən!"- votedən.
Zıvoni, fərhənqi mıxtəlif be ğabul karde, bəy hurmət nişon doy çı cəmiyyəti ivrədəjimoni əsasi noydə.
Dınyo bəşəriyyət İnə Zıvoni Ruji ğeyd kardə, bo çəy jimoni qoroş tədbiron dəvonedə, əmo vey mutəssifanə çəmə Vətəndə çımi əksi kardən! Bo çəmə zıvoni marde qoroş Azərbaycani hukmət dasto oməy kardə, məktəbondə çəmə İnə zıvoni bə çəşon xok peşande qoroş dəvonedə, tolışi zıvoni miəllumon hozo kardə fakultə ni, bo mətbuatı, kitobon dərc karde vəsait co kardə nin, de ıştə şəxsi vəsaiti kitobon çapi maneon noydən!
Çəmə ğurbinə tolışon, boənən bə ivrə ıştə İnə zıvoni jimondə oqətəmon!
Bın koədə əsasən bə çəmə Moynon vey ehtiyacimon heste!
Bıji Tolışon! Bıji Tolışə zıvon!
Category: TMMR-nın Xəbərlər | Views: 102 | Added by: tmmrtalish | Tags: tolishstan.com | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: