17:23
Nərə bıjən Tolışi Şir, boy Boli, Vətən boto ronsə çəşbəroy, Boli!Nərə bıjən Tolışi Şir, boy Boli,
Vətən boto ronsə çəşbəroy, Boli!

Boy, bıbıro bədə şəğolon sədo,
Boy, bıbıro bədə dəğılon sədo.
Yol bıvindon, bəmbo əğılon sədo
Xəlxı ıştı bəkarde şoy- şoy, Boli.

Nərə bıjən Tolışi Şir, boy Boli,
Vətən boto ronsə çəşbəroy, Boli!

Kiku yabə, kiku vindəm blanqe
Tolışi zoon ha deyəndınə canqe.
Ki kıloku, ki pıloku bə vanqe
Məğsədon coy,
niyyətonjon coy, Boli.

Nərə bıjən Tolışi Şir, boy Boli,
Vətən boto ronsə çəşbəroy, Boli!

Bə milləti oqırdınə nomi tı,
Voşnə Tolışi okuşyə şomı tı.
Bılbılon handero va ilhomi tı,
Ozodi nubəyni bəmə doy, Boli.

Nərə bıjən Tolışi Şir, boy Boli,
Vətən boto ronsə çəşbəroy, Boli!

Xəlxi dardi bə yod dənə kam- kame
Im dardi ıştə dard bənə kam- kame
Sığı -sıği səpe ənə kam- kame
Isət veni sıxani ustoy, Boli.

Nərə bıjən Bandi Zoə, boy Boli,
Vətən boto ronsə çəşbəroy, Boli!

M.Likməkani

Category: TOLIŞİ POEZİYA . | Views: 325 | Added by: tmmrtalish | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Подписка: 1 Код *: